Pages Menu
Categories Menu

Posted by on mrt 30, 2015

Nieuwe Encyclopedie van Fryslân: “Bij Wikipedia kan iedereen die pagina’s schrijven’’

Nieuwe Encyclopedie van Fryslân: “Bij Wikipedia kan iedereen die pagina’s schrijven’’

In de zaterdageditie van de Leeuwarder Courant viel m’n oog op een artikel over de Nieuwe Encyclopedie van Fryslân, waarbij het vooral de titel was die m’n lust tot lezen triggerde: Encyclopedie Fryslân nog niet digitaal (PDF)De hoofdredacteur van Bureau Varenius, Meindert Schroor, legt uit waarom:

Pas over een jaar of twee verschijnt een digitale versie, verwacht hij, ook om de verkoop van de papieren versie niet te dwarsbomen. ,,Er is enorme behoefte aan gestructureerde informatie, geschreven door erkende wetenschappers en gevat in een tastbare vorm. Bij Wikipedia kan iedereen die pagina’s schrijven.’’

Tot aan de laatste zin ga ik grotendeels mee met het verhaal van de hoofdredactie. Ik ben er bijvoorbeeld niet volledig van overtuigd of een digitale versie de verkoop van een papieren versie in de weg zit, maar dat is een keus van de uitgever en die heeft het volste recht een eigen verdienmodel te kiezen.

De laatste zin Bij Wikipedia kan iedereen die pagina’s schrijven, wat me een antwoord lijkt op de vraag of het publiek ook geen bijdrage aan de encyclopedie kan leveren, schiet me echter in het verkeerde keelgat. In feite is het een gigantische diskwalificatie van de bijdrage van het publiek aan júist zaken als cultuurhistorisch erfgoed. In het bijzonder Wikipedia is daarvan het bekendste en wellicht ook beste voorbeeld. Het inmiddels volkomen geaccepteerde verschijnsel van crowdsourcing lijkt op de redactie van Bureau Varenius nog niet doorgedrongen. Een leestip voor hen daarom: Seven years after Nature, pilot study compares Wikipedia favorably to other encyclopedias in three languages.

Navraag bij Tresoar, betrokken bij het project, leerde dat De Nieuwe Encyclopedie van Fryslân tot stand komt met provinciale subsidie. Uitgangspunt was de totstandkoming van een papieren naslagwerk. In het licht van het grootschalige en eveneens provinciaal gesubsidieerde digitaliseringsproject van Fries erfgoed, het Deltaplan Digitalisering, vind ik het op z’n minst opmerkelijk dat de data van De Nieuwe Encyclopedie daarvoor niet gebruikt wordt. De kwaliteitsdata die door Schroor en zijn collega’s wordt verzameld lijkt me namelijk een grote meerwaarde voor het digitaal beschikbare Friese erfgoed.

Bij deze daarom een pleidooi om de verzamelde data in ieder geval beschikbaar te stellen voor het Deltaplan én het betrekken van het publiek daarbij. Ik denk dat de samenstellers van De Nieuwe Encyclopedie aangenaam verrast zullen zijn door de resultaten uit de (Fryske) crowd. Een daarmee zal Varenius, naar eigen zeggenhet meest veelzijdige onderzoeks- en publiciteitsbureau op het gebied van de geografie en de cultuurhistorie van Nederland“, goede sier kunnen maken. Misschien moeten Schroor en zijn collega’s eens in Zeeland gaan kijken?

Afbeelding: Dorpsgezicht van Weidum (Collectie Tresoar)

Read More

Posted by on mrt 8, 2015

Weapon of Mass Instruction: Bibliobus? Bibliotank!

Weapon of Mass Instruction: Bibliobus? Bibliotank!

Eentje voor het bibliorariteitenkabinet. De Argentijnse kunstenaar Raul Lemessof bouwde een vehikel dat inwoners van Buenos Aires voorziet van boeken: de Arma de Instruccion Masiva (of het Weapon of Mass Instruction). Gebruikers van deze bibliotank hoeven slechts te beloven dat ze het boek lezen. Geen administratieve rompslomp als bibliotheepasjes en lidmaatschapsregistratie dus. Lemessof hoop op voldoende donaties om zijn aanbod op peil te houden.

bron: Laughing Squid

Read More

Posted by on feb 26, 2015

Meer blauw in de bieb!?

Meer blauw in de bieb!?

Vanmorgen viel mijn blik op een affiche met deze titel. Het bleek een CPNB-actie in het kader van de Maand van het Spannende Boek te zijn, gericht op politieverhalen in boeken.

Hartstikke leuk en aardig (echt), maar ik vind de titel zó ontzettend fout, want volledig in tegenstelling met de kernwaarde van de bibliotheek: de plek waar je vrij informatie komt halen en brengen. Het enige blauw binnen die omgeving is de bibliothecaris en niemand anders. Noem me een zeur, maar ik kan echt niet begrijpen wie dit zo bedacht heeft.

meer blauw in de bieb2

Read More

Posted by on feb 21, 2015

Tactile Pictures Book Project: voelboeken voor blinde kinderen

Tactile Pictures Book Project: voelboeken voor blinde kinderen

Een onderzoeksgroep aan de Universiteit van Colorado Boulder werkt aan een project om geïllustreerde kinderboeken voor blinde peuters en kleuters toegankelijk te maken. Het motto van dit Tactile Pictures Book Project luidt:

A picture is worth 1,000 words…but what if you couldn’t see it?…Learn how we are building the research and technology to create tactile pictures for children.

Om dit te realiseren worden afbeeldingen middels 3D printing tot voelbare illustraties gemaakt. Exemplaren van de boeken zijn te vinden op Thingiverse.

bron: Boing Boing

Read More

Posted by on dec 28, 2014

Maak je eigen geheime bibliotheekdeur!

Maak je eigen geheime bibliotheekdeur!

Dit is toch de droom van elk kind van 8 tot 80? Een geheime deur die je met een boek en een speciale klopcode opent en sluit. Kijk hier hoe je er zelf één maakt!

bron: Hack A Day

Read More

Posted by on okt 8, 2014

Discussie Bibliotheek van de Toekomst bij KNAW

Discussie Bibliotheek van de Toekomst bij KNAW

Gistermiddag had ik het genoegen aanwezig te mogen zijn bij de bijeenkomst Bibliotheek van de Toekomst, georganiseerd door de Boekmanstichting bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Samen met een aantal bibliotheekbestuurders, wetenschappers en andere deskundigen discussieerden we over rol en functie van de bibliotheek, in het bijzonder inzoomend op het verschijnsel samenwerking. Hiervoor waren op voorhand vijf stellingen geformuleerd, waarvan door tijdsgebrek helaas de laatste twee eigenlijk niet aan bod kwamen:

1. Openbare bibliotheken kunnen alleen overleven als zij vruchtbare vormen van samenwerking vinden.
2. In krimp‐ en anticipeergebieden en in kleine gemeenten is samenwerking zelfs urgent.
3. De ervaringen van openbare bibliotheken kunnen als model dienen voor ontwikkelingen in de hele culturele sector.
4. Het overheidsbeleid moet een tweesporenbeleid worden waarin het huidige beleid voor reguliere instellingen wordt voorgezet, maar ook innovatie en jongeren worden gestimuleerd en gefaciliteerd.
5. Het systeem van prestatie‐eisen en kwantitatieve indicatoren botst met de veranderende praktijk van nieuwe verbintenissen tussen instellingen, overheden en de private sector.

Mijn persoonlijke samenvatting van de discussie (ingeleid door Frank Huysmans, Francine Houben en Paul Rutten) is dat samenwerking belangrijk is, maar erg afhangt van de locale omstandigheden en wordt belemmerd door het ‘boekige’ imago. De wens om niet alleen afhankelijk te zijn van cultuurgelden, onder andere benoemd door mij en Erna Winters, werd algemeen gedeeld, maar is eenvoudiger gezegd dan gedaan.

Dat de daarnaast spreekwoordelijke olifant in de kamer het sluimerende gebrek (lees: gevaar) aan ontbrekende competenties is werkt daarbij belemmerend. Wat als je wel wil, maar eigenlijk ook beseft dat het niet kan zonder pijnlijke beslissingen te nemen én dat je hiervoor toch ook ondersteuning van de vaak niet altijd inhoudelijk op de hoogte zijnde politiek of ambtelijk apparaat nodig hebt?

Veel te grote vraagstukken om in twee uur op te lossen natuurlijk. Dat signaleerde Boekman ook, wat hoogstwaarschijnlijk gaat leiden tot een vervolgbijeenkomst. KB-directeur Bas Savenije gaf de goegemeente mee dat uitgangspunt daarvan leidende maatschappelijke vragen moesten zijn. Dat klinkt als een schot voor open doel, maar gezien de bibliotheektraditie van aanbodsgericht denken en werken goed om te benoemen.

Een weerslag van de discussie gaat sowieso een plek krijgen in een editie van het Boekmantijdschrift met als onderwerp samenwerking in de bredere culturele sector.

Read More

Pin It on Pinterest