Pages Menu
Categories Menu

Posted by on nov 15, 2014

Lantern: een openbare bibliotheek in elke broekzak

Lantern: een openbare bibliotheek in elke broekzak

In feite vormen de smartphones die we bij ons dragen volledige digitale bibliotheken (er even van uitgaand dat je de bibliotheek beschouwt als een collectie). Maar wat zijn ze nog waard als de mobiele dataverbinding om wat voor reden dan ook niet functioneert? Het enige wat dan rest is lokaal opgeslagen informatie (vaak enkel contactgegevens, aantekeningen en entertainment), maar actueel nieuws ontbreekt bijvoorbeeld.

Dat probleem wordt getackeld door het project Outernet, dat zichzelf omschrijft als Humanity’s Public Library. Om een datastroom te realiseren die 100% up is wordt in plaats van het internet gebruik gemaakt van een aantal satellieten. Het systeem wordt onder andere ondersteund door de Wereldbank.

Outernet’s signal comes in two forms: high speed and mobile. The high speed signal currently broadcasts 200 MB per day and requires a satellite dish for reception. During this test phase, the assembly of a receiver requires a small degree of programming familiarity. In the near future, we expect to increase speeds to broadcast 1 GB of content per day and also offer a much more user-friendly experience. Our goal is to eventually offer at least 100 GB of content per day through the high speed service.

The mobile signal, coming in early 2015, will require a much smaller antenna for reception. Our prototype mobile receiver is no larger than a flashlight. Together, these two services enable Outernet’s vision of building a library in every village and a library in every pocket.

Deze laatste mobiele toepassing heet Lantern en doorloopt momentel een Indiegogo-crowdfundingcampagne. Via Lantern is de data die via Outernet wordt verzonden te ontvangen in je broekzak, ook op plekken waar geen internet voorhanden is. Dat maakt het een geweldig instrument in rampgebieden of plekken waar om wat voor reden dan het internet is afgesloten. Nieuwsberichten en noodboodschappen worden elke vijf minuten ververst. Daarnaast is er sprake van een Core Archive, gevuld met content uit Project Gutenberg, Wikipedia en Open Source Ecology.

Na slechts drie dagen (en met nog 27 dagen te gaan) staat de teller nu al op ruim 60% van het benodigde startbedrag. Dat mag ook wel met zo’n prachtig project.

 

Read More

Posted by on feb 21, 2014

Bibliotheekwerk in transitie – 7. Van… Meningen Naar… Argumenten

Bibliotheekwerk in transitie – 7. Van… Meningen Naar… Argumenten

Achter alles wat we met elkaar delen staat een mens van vlees en bloed. Kijkend naar het internet is er, omdat het terecht wordt gezien als een onuitputtelijke bron van kennis en informatie, een tijd lang gesproken over de grootst denkbare bibliotheek. Zo eenvoudig ligt het echter niet.

Eli Pariser toonde met zijn filter bubbles aan dat de rol van commerciële partijen bepalend kan zijn voor wat het web je aan informatie biedt. Voor een deel kunnen we dit oplossen, maar als gebruiker wordt je in een reactieve positie gemanouvreerd: we gaan op zoek naar technologie die het zoekproces onafhankelijker maakt en moeten maar hopen dat het daarmee goed komt. De onafhankelijkheid die bibliotheken nastreven wordt in feite tegengewerkt door de meest gangbare zoekmachines en sociale netwerken.

Het gemak van het elkaar online kunnen vinden faciliteert het uitwisselen van feiten en meningen. Gebruikers zelf zijn er daardoor echter ook voor een groot deel debet aan dat het web niet functioneert zoals het idealiter zou moeten. Het is namelijk heel menselijk dat we eerder in gesprek gaan met een gelijkgestemde dan met iemand die ver van je af staat.

David Weinberger gaat in zijn boek Too Big To Know in op dit verschijnsel en betitelt de omgeving waarin gelijkgestemden elkaar opzoeken als echo chambers: iets waarmee we het eens zijn horen we het liefst zo vaak mogelijk, want niets is prettiger dan zelfbevestiging. In echo chambers schuilt volgens Weinberger een potentieel gevaar (al stelt hij ook dat het verschijnsel zo nieuw is dat we pas over enige tijd de consequenties ervan kunnen ervaren):

If the Net is creating more echo chambers, the biggest loser will be democracy, for the citizenry will be polarized and thus be less able to come to agreement, and to compromise when it cannot.

4301281196_508c52a617_o

Afbeelding: Bobbi Newman via Compfight cc

 

Weinberger ziet het daarom als een uitdaging voor bibliotheken om zich te manifesteren binnen sociale netwerken en het web in het algemeen en bij te dragen aan nuancering. Een prachtige manifestatie van een manier waarop dat kan vind ik TV News van het Internet Archive. TV News werd opgezet ten tijde van de vorige Amerikaanse presidentsverkiezingen en fungeerde als een fact-checking tool. Middels deze omvangrijke en diverse databron (ruim 540.000 op trefwoorden doorzoekbare televisieuitzendingen) kregen gebruikers een instrument aangereikt om hun gedachten te vormen en meningen gefundeerd aan te scherpen.

Met het aanbieden van een tool als TV News faciliteert de bibliotheek het voeren van feitelijke discussies en beantwoordt het precies aan de kernwaarde van onafhankelijke partner in het democratische proces. Het zou daarom mijn grote wens zijn dat bibliotheken in Nederland gebruik zouden kunnen maken van de omroeparchieven (in ieder geval de publiek, maar waarom ook niet de commerciële) om zoiets ook in Nederland te kunnen realiseren. Lokale fysieke bibliotheken zouden zo’n databron vervolgens kunnen inzetten als voeding van- én controleinstrument bij de debatfunctie.

 

Bibliotheekwerk in transitie – 8. Van… Passief Naar… Creatief

Wil je ook je licht laten schijnen over Bibliotheekwerk in transitie? Voeg je bijdrage dan toe aan dit publieke Google Doc

 

Afbeelding: Eric.Parker via Compfight cc

Read More

Posted by on jan 11, 2014

Op 11 februari strijdt het internet tegen massaspionage #thedaywefightback

Op 11 februari strijdt het internet tegen massaspionage #thedaywefightback

De gewonnen strijd tegen SOPA en PIPA was een prachtig en veelbetekenend voorbeeld van de gezamenlijke macht van kritische internetgebruikers. Die energie wordt nu door een aantal organisaties (waaronder bijvoorbeeld de Electronic Frontier Foundation, Boing Boing en Mozilla) opnieuw aangesproken, maar nu als antwoord op massaspionage. 11 Februari wordt daarom uitgroepen tot The Day We Fight Back, een dag die dezelfde impact moet hebben als de SOPA Blackout Day. Het prijzenswaardige initiatief is tegelijkertijd een gebaar ter nagedachtenis van Aaron Swartz, één van de meest prominente vertegenwoordigers van de destijds gewonnen strijd tegen SOPA en PIPA.

De oproep luidt:

DEAR USERS OF THE INTERNET,

In January 2012 we defeated the SOPA and PIPA censorship legislation with the largest Internet protest in history. A year ago this month one of that movement’s leaders, Aaron Swartz, tragically passed away.

Today we face a different threat, one that undermines the Internet, and the notion that any of us live in a genuinely free society: mass surveillance.

If Aaron were alive, he’d be on the front lines, fighting against a world in which governments observe, collect, and analyze our every digital action.

Now, on the eve of the anniversary of Aaron’s passing, and in celebration of the win against SOPA and PIPA that he helped make possible, we are announcing a day of protest against mass surveillance, to take place this February 11th.

Heel veel meer informatie lees je op de site The Day We Fight Back.

 

Afbeelding: Dom Dada via Compfight cc

Read More

Posted by on okt 19, 2013

Piraterij, wat is dat eigenlijk?

Piraterij, wat is dat eigenlijk?

Jean-Philippe Vergne is co-auteur van het boek The Pirate Organization: Lessons from the Fringes of Capitalism. Hij stelt, onder andere in het artikel The Pirate and the Capitalist. A Love Story? (PDF):

Piracy is not about free content, it is about un-monopolised distribution channels

Onderstaande verhelderende video gaat gepaard met zijn publicatie, evenals deze TED-talk. Meer informatie en downloads zijn te vinden op de site The Pirate Organization.

 

Afbeelding: matt knoth via Compfight cc

Read More

Posted by on sep 10, 2013

Docu: The Internet Must Go #netneutraliteit

Docu: The Internet Must Go #netneutraliteit

Goed gedaan, deze tongue-in-cheek docu over netneutraliteit, met onder meer bijdragen van Lawrence Lessig, Eli Pariser, Reddit en Public Knowledge. Meer informatie over de productie vind je hier.

 

Afbeelding: hey_neken via Compfight cc

Read More

Posted by on jul 3, 2013

Amerikaanse bibliotheekvakbroeders erkennen #Snowden als klokkenluider

Amerikaanse bibliotheekvakbroeders erkennen #Snowden als klokkenluider

De bibliotheek moet staan voor haar oerprincipes. Om de daad bij het woord te voegen heeft de American Library Association een motie aangenomen waarin zij Edward Snowden erkent als klokkenluider. De motietekst luidt:

that the American Library Association recognize Edward Snowden as a whistleblower who, in releasing information that documents government attacks on privacy, free speech, and freedom of association, has performed a valuable service in launching a national dialogue about transparency, domestic surveillance, and overclassification.

Wat een geweldig gebaar en een signaal dat bibliotheken, misschien zeker in tijden als deze, moeten staan voor informatievrijheid en bescherming van privacy. Nu zou het mooi zijn als de Nederlandse bibliotheekorganisaties zich eens achter een principevoorvechter van eigen bodem, neem iemand als Rop Gonggrijp, zouden scharen.

Dat mag zelfs met terugwerkende kracht, want elk signaal dat bibliotheken voor veel meer staan dan retail en bezoekersaantallen alleen is mooi meegenomen. Want laten we wel wezen: het thema Snowden gaat over de haarvaten van ons bestaan: onafhankelijk, drempelloos en maatschappelijk betrokken.

Afbeelding: Trojan_Llama via Compfight cc

Read More

Pin It on Pinterest