Pages Menu
Categories Menu

Posted by on sep 25, 2013

Youtube biedt auteursrechtvrije muziek aan

Youtube biedt auteursrechtvrije muziek aan

Het gebruiken van muziek in een video is voor veel makers een sluitpost op de begroting. Voor amateurs zonder budget is het nog lastiger een goede én auteursrechtvrije geluidstrack te kunnen gebruiken. Youtube biedt nu de mogelijkheid om te kunnen putten uit een audiobibliotheek. Deze is beschikbaar in het gebruikersdashboard onder de tab Tools voor het maken van video:

screenshot508

 

In de bibliotheek zitten momenteel 150 nummers in uiteenlopende genres en van goede geluidskwaliteit (MP3’s van 320 kbs). Deze kunnen gratis worden gedownload, zonder dat je het gevaar loopt van Youtube melding te krijgen dat je ongeoorloofd materiaal gebruikt waarop auteursrecht rust.

Vanzelfsprekend is Youtube niet de enige bron voor auteursrechtvrij geluidsmateriaal. Neem bijvoorbeeld ook eens een kijkje bij de geweldige collecties van het Free Music Archive of het Internet Archive. Of neem eens een kijkje bij OpenBibliotheken.

Voor het grote publiek is het denk ik wel goed op deze eenvoudige manier, bínnen de Youtube-omgeving, te kunnen putten uit materiaal. Ik zou echter willen suggereren een koppeling te maken met voornoemde externe en zeer goed samengestelde bronnen, want 150 tracks is natuurlijk een betrekkelijk schamel aanbod.

bron: The Verge

Afbeelding: shane_d_k via Compfight cc

Read More

Posted by on mei 31, 2013

Dag te gast bij Vlaamse bibliotheekcollega’s #muziek en #film

Dag te gast bij Vlaamse bibliotheekcollega’s #muziek en #film

In Antwerpen vond gisteren het symposium Oog en Oor op de Toekomst plaats. Tijdens deze dag in de mooie Permeke Bibliotheek werden presentaties en sessies gegeven rondom het volgende uitgangspunt:

In veel bibliotheken loopt de uitleen van film en muziek terug. Digitale tv, gratis downloads, smartphones en tablets maken je favoriete muziek en film beschikbaar, waar en wanneer je maar wil. Ze zorgen ervoor dat de rol van bibliotheken op dit gebied een gigantische uitdaging wordt. Wat brengt de toekomst? We vragen het ons allemaal af, maar het blijft een beetje koffiedik kijken.

Tijdens de studiedag proberen we alvast een aantal mogelijkheden en kansen voor de toekomst te belichten. Daarnaast reiken we ook enkele tools aan waarmee je op dit moment het maximale uit je afdeling kan halen.

Ik mocht een bijdrage leveren in de vorm van drie presentaties, waarvan SocialMediaCaster en Muziekdingen in één blok zaten en Open Bibliotheken op zichzelf stond. Hieronder het materiaal dat ik daarbij gebruikte, waarbij moet gezegd dat ik de Muziekdingen behandelde aan de hand van de site. daarvan dus slechts één slide in de Prezi.

Ik vond het interessant te horen dat de Vlaamse collega’s vinden dat we in Nederland op bibliotheekinnovatievlak flink voorlopen. Interessant, omdat ik het met Nederlandse collega’s juist vaak heb over de snelheid waarmee in Vlaanderen wordt vernieuwd en dat we daar met bewondering naar kijken. Het is denk ik tijd nog beter naar elkaar te luisteren en in gezamenlijkheid projecten op te pakken: leuk en zinvol.

En, oh ja, dat moet gezegd: ook Nederlandse bibliotheken moeten Karmeliet van de tap schenken! 🙂

Read More

Posted by on mrt 13, 2013

Prioriteitsstelling digitale bibliotheek onder vuur: mijn volledige antwoorden

Prioriteitsstelling digitale bibliotheek onder vuur: mijn volledige antwoorden

In de meest recente editie van Bibliotheekblad is een artikel verschenen, getiteld Prioriteitsstelling digitale bibliotheek onder vuur, waarvoor ik vragen beantwoordde. In het artikel is daarvan natuurlijk een selectie gemaakt, dus bij deze mijn volledige antwoorden.

1)    Wat is je functie binnen de (openbare) bibliotheek?
Ik ben domeinspecialist nieuwe media bij Bibliotheekservice Fryslân.

2)    Waarom ben je met OpenBibliotheek gestart? Wat houdt het initiatief in, wat heb je er tot nu toe mee bereikt en wat zijn je plannen voor de toekomst?
Met OpenBibliotheek lichten we een tipje van de sluier op van de rijkdom aan vrije bronnen op het web. Ik heb het initiatief ervoor genomen omdat ik vond (en vind) dat een onderwerp als internetvrijheid door bibliotheken niet of nauwelijks als punt van aandacht wordt gezien. Het lijkt erop dat de belangen van uitgevers voorrang hebben op de vrije toegang tot informatie. Ik begrijp heus dat dit een lastig te manoevreren terrein is voor de onze onderhandelaars uit de bibliotheeksector, maar het stemt me droevig dat er vanuit deze organen geen enkele geluid naar buiten komt dat het belang van internetvrijheid onderschrijft. Wat met OpenBibliotheek beoogd wordt is het openen van de discussie omtrent dit onderwerp. Dat gebeurt echter nog steeds veel te weinig.

3)    Ben je het eens met de stelling van Thijs Kuipers, directeur van Bibliotheek Eindhoven, dat je tot in je tenen de digitale media moet beheersen, omdat je anders niet geschikt bent voor bibliothecaris?
Ja, daarmee ben ik het eens. Hoe je het ook wendt of keert: informatie en content wordt digitaal en maakt daarmee deel uit van een nieuw ecosysteem van uitwisseling en sharing. Bibliothecarissen zouden er als de kippen bij moeten zijn om die veranderingen kritisch te bekijken vanuit het punt van informatiespreiding en kennisvergaring, maar daarvoor moet je je allereerst als gebruiker volledig vrij kunnen bewegen in die nieuwe wereld. Als je daar uit eigen beweging buiten plaatst neem je het vak dat je uitoefent eenvoudigweg niet serieus. Ik vind echter dat beheersen in de zin van knoppenkennis zeker niet genoeg is. Beheers je digitale media tot in je tenen als je een Facebookpagina kunt aanmaken of en Dropbox syncen met je mobiele telefoon? Nee, je moet antwoord kunnen geven of een mening kunnen formuleren over de voors en tegens van dat soort services voor jezelf, je werk en voor je klanten. Ik vind dat zaken als social media nog teveel in het licht van marketing worden bezien. Daarmee is niks mis, maar laten we ons bijvoorbeeld ook eens afvragen of een netwerk als Facebook, vanuit het punt van privacy, spoorslags door bibliotheken omarmd zou moeten worden.

4)    Waarom komen volgens jou digitale initiatieven maar heel erg moeizaam van de grond?
Het lijkt erop dat er nog steeds de gedachte bestaat dat initiatieven centraal opgezet en aangestuurd moeten worden. Vanuit de historie van de organisatie van het bibliotheekwerk bezien is dat het meest vertrouwd, maar het staat haaks op de wijze waarop het web vandaag de dag functioneert en de geweldige, vaak open source instrumenten, die voorhanden zijn om projecten op te starten. Daarnaast ben ik bang dat het eenvoudigweg ontbreekt aan kennis en daarmee meninsgvorming over issues die een initiatief verdienen. Een site opzetten kunnen we allemaal (laten doen), maar waarheen en waarvoor?

5)    Denk je dat de rol van de openbare bibliotheken op digitaal vlak überhaupt nog toekomst heeft?
Ja. Als je kijkt naar de projecten waarmee bijvoorbeeld Bibliotheek.nl bezig is denk ik dat zeker. Ik vind dat de wijze waarop zij omgaan met het ontsluiten van informatie en de koppeling van bronnen op basis van open standaarden alle lof verdient. In dat geval gaat het echter in hoofdzaak om de technische invulling.

Waar bibliotheken wat mij betreft nog veel te veel laten liggen is een stellingname die fundamenteel inhoudelijk van aard is. Wat vinden wij bijvoorbeeld van DRM op ebooks? Zouden wij afgesloten boeken in onze boekenkast ook zo gemakkelijk accepteren? Of laten we eens een stevige discussie voeren over internetfilters in de bibliotheek, zonder daarbij te verzanden in beheersmatige aspecten. Waarom zijn bittorrentsites in bibliotheken bijvoorbeeld vaak geblokkeerd? Als we met z’n allen claimen dat mediawijsheid één van onze kerndoelen is eist dat wat mij betreft inhoudelijke discussies over de bibliotheek in relatie tot privacy, internetvrijheid, drm etc.

Read More

Posted by on jan 3, 2013

Zijn openbare bibliotheken digitaal al uitgespeeld? (artikel)

Zijn openbare bibliotheken digitaal al uitgespeeld? (artikel)

In de meest recente editie van Digitale Bibliotheek staat een artikel van de hand van Joost Heessels, getiteld Zijn openbare bibliotheken digitaal al uitgespeeld?. Daarin gaat hij uitgebreid in op onder andere OpenBibliotheken en DeBibliotheek. Bij deze een integrale weergave van dat stuk (met toestemming van Joost en uitgever Henk Verbooy).

 

Zijn openbare bibliotheken digitaal al uitgespeeld?

Terwijl er vanuit de onderbuik van de openbare bibliotheek nieuwe initiatieven opkomen, blijft het aan de top akelig stil. Het is geen stilte voor een mogelijk naderende storm. Maar stilte omdat men de kop in het zand heeft gestoken, hopend op betere tijden die ooit zouden moeten komen.

In het artikel ‘The Decline and Fall of the Library Empire’ stelt Steve Coffman (vice president van dienstverlener Library Support Services, LSSI) dat de openbare bibliotheek (in de VS) zich op het digitale speelveld compleet overbodig heeft gemaakt. In Nederland ligt het anders: daar heeft de openbare bibliotheek nooit echt het digitale speelveld betreden. Digitale initiatieven voor het vinden van open bronnen en informatiebemiddeling zijn ontwikkeld door mensen uit het bibliotheekveld, maar op persoonlijke titel. Geen enkele bibliotheekorganisatie heeft een rol gespeeld in de realisatie van deze diensten.

Initiatieven van professionals

OpenBibliotheek (Jeroen de Boer en Edwin Mijnsbergen) en DeBibliotheek (Esther Valent) zijn ontstaan uit de gedachte dat de openbare bibliotheken (digitale) taken laten liggen. OpenBibliotheek is ontstaan als antwoord op het uitblijven van stellingname van de VOB rond het vraagstuk van de internetneutraliteit. Gaan de openbare bibliotheken voor een gereguleerd internet of staan ze voor webneutraliteit en daarmee voor vrije toegang tot informatie? De Boer en Mijnsbergen laten met hun initiatief zien hoe deze vrije toegang er uit zou kunnen zien. En DeBibliotheek (zoals te lezen in: ‘Is er leven na Al@din’, DB nr 9) is ontstaan uit onvrede, omdat er zowel digitaal als fysiek nauwelijks meer plaats is voor serieuze informatiebemiddeling binnen de openbare bibliotheken. Dit komt niet alleen door het wegvallen van Al@din (en het wachten op een mogelijke opvolger), maar ook door de opkomst van het retailconcept, waardoor steeds minder plaats is voor de aloude hoofdtaak van de bibliotheek. Valent won met haar initiatief de Victorine van Schaik BibliotheekInitiatiefPrijs. Een prijs die ooit in het leven is geroepen om meer mensen te stimuleren om het hoofd boven het maaiveld uit te steken. Met het initiatief zou de bibliotheek zich in de kijker kunnen spelen, aldus het juryrapport. Maar na het winnen van de prijs bleef het akelig stil rond de erfgenamen van Al@din. Het droomscenario van Valent, waarin vanuit alle bibliotheken in het land informatiemedewerkers gaan meedoen met DeBibliotheek en dat alle bibliotheken de dienst gaan promoten, lijkt nog heel ver weg. Op enkele welwillende bibliotheken na is er nog steeds geen officiële reactie te horen vanuit de overkoepelende organisaties. Inmiddels trekken OpenBibliotheek en DeBibliotheek met elkaar op.

Geen initiatief

Openbare bibliotheken in Nederland hebben te maken met bezuinigingen. Om het hoofd boven water te houden probeert men het oude opnieuw uit te vinden en het nieuwe krampachtig te vermijden of schoorvoetend toe te laten als het echt niet anders kan. Dit is veel medewerkers een doorn in het oog. Bibliotheken gokken via het zogeheten retailconcept massaal op (papieren) boeken en laten digitale diensten zoals informatiebemiddeling het liefst links liggen. Volgens De Boer (een van de initiatiefnemers van OpenBibliotheek) is naast het aanbieden van boeken en andere media, informatiebemiddeling een van de opdrachten van de bibliotheek. De Boer ziet liever kleinere gebouwen, of vestigingen op minder dure locaties dan te beknibbelen op de hoofdopdracht: mensen voorzien van informatie, ongeacht of dat analoog of digitaal is. De Boer vindt het vreemd dat DeBibliotheek nog een discussiepunt is voor de openbare bibliotheken. De dienst zoals bedacht door Valent ligt zo dicht tegen het reguliere werk aan dat het toch vreemd is dat men het initiatief niet allang heeft omarmd. Daarnaast laat DeBibliotheek zien dat digitale informatiebemiddeling niet heel veel hoeft te kosten, iets wat ook al duidelijk werd met het voorbeeld van IHEV uit Vlaanderen, dat kan functioneren met een budget van 15.000 euro per jaar. Daarbij maakt DeBibliotheek gebruik van bestaande diensten van andere partijen. Waarom het wiel nog eens uitvinden?

De Boer vreest dat het uitblijven van eigen initiatieven van de openbare bibliotheken te maken heeft met een gebrek aan voeling met wat er echt speelt. Ernstiger vindt hij het uitblijven van een reactie op OpenBibliotheek en DeBibliotheek. Daaruit blijkt volgens De Boer dat er een kloof is tussen bestuurders en de rest van de mensen uit het bibliotheekveld, en dat vindt hij uitermate zorgelijk.

Onafhankelijke informatiepartner

De kloof regeert binnen de openbare bibliotheken en maken nieuwe ontwikkelingen kansloos. Door bezuinigingen sluiten meer en meer bibliotheken de deuren. Dit komt ook doordat kansen niet optimaal benut worden en te veel mensen binnen de bibliotheek vast blijven zitten in een oud stramien gehuld in een nieuw jasje. Niet mee gaan met de digitale werkelijkheid zal uiteindelijk lijden tot het verdwijnen van de openbare bibliotheek. De initiatieven van De Boer, Mijnsbergen en Valent laten echter zien dat dit helemaal niet nodig is. Ook in het Google-tijdperk is een onafhankelijke partner in het verstrekken van informatie nodig.

Volgens Coffman zal de bibliotheek helemaal verdwijnen, internet en commerciële bedrijven maken aanwezigheid van de bibliotheek in het digitale landschap compleet overbodig. Echter de crux zit in het commerciële aspect: commerciële bedrijven hebben andere belangen dan de bibliotheken en moeten winst maken om te kunnen blijven bestaan. Zij zullen dus andere keuzes maken dan een bibliotheek. Een bibliotheek hoeft immers geen winst te maken om te kunnen blijven overleven en kan dus als een onafhankelijke partij opereren.

Agile

Om te overleven hebben de bibliotheken nog iets anders nodig en dat zijn de zogenoemde agile (wendbare) medewerkers. De term ‘agile’ hoorde ik voor het eerst op het laatste NVB-congres in een voordracht van Michelynn McKnight. De hoofdopdracht uit haar voordracht luidt: “We can be rigid when we are dead, until then let’s be agile.” Agile medewerkers zijn het beste te omschrijven als flexibele, innovatieve en vooruitstrevende types. Hiervan ontbreken er veel binnen de openbare bibliotheken. Dit kan ook niet anders als je de kloof constateert zoals De Boer dat doet. Agile medewerkers (zoals Mijnsbergen) opereren vaak buiten de vaste organisatielijnen om en niet alle bestuurders zijn daar van gecharmeerd. Toch zullen het dit soort medewerkers zijn die de reddingsboei vormen die de openbare bibliotheken nodig hebben om staande te blijven in het digitale geweld. Zij kunnen het verschil maken tussen pompen of verzuipen. Het water staat de bibliotheken al tot aan de lippen. Alleen door de kloof te dichten zal de openbare bibliotheek het redden. Daarom moeten bestuurders ook gaan geloven in initiatieven zoals Openbibliotheek en DeBibliotheek. En minder in grote gebouwen volgepakt met boeken.

Kansen

Ook Pieter Offermans (blogger en bibliotheekadviseur) ziet kansen voor de openbare bibliotheek op het digitale speelveld. Volgens Offermans is het geen issue dat iedereen ’toegang’ heeft tot informatie. Niet iedereen weet echter welke informatie voor hem of haar relevant is, en daar kan de bibliotheek een bemiddelende rol in spelen. Bijvoorbeeld door online top 5-lijstjes van relevante bronnen te geven, of door persoonlijke leesadviezen te verstrekken. Je ziet nu bijvoorbeeld dat mensen kampen met het overweldigende aanbod aan e-books. Ze hebben er duizenden op hun e-reader staan, maar weten niet wat de pareltjes zijn. Een bibliotheekmedewerker die een op maat gesneden selectie geeft, biedt dan uitkomst. Want, zo zegt Offermans, als het om informatie gaat, zijn de bibliotheken de experts

Conclusie

Hoe je het ook wendt of keert: het is nu aan de openbare bibliotheken om het digitale tijdperk te omarmen. Volgens De Boer is het tijd dat de openbare bibliotheken gaan waarderen wat hij samen met Mijnsbergen en Valent doet. Hij hoopt dat bibliotheken de waarde van een dienst als DeBibliotheek gaan inzien en gaan faciliteren zodat Valent en haar medestanders zorgeloos door kunnen gaan met het beantwoorden van vragen. Mijns inziens moeten openbare bibliotheken vooruit. Juist in tijden van bezuinigingen biedt investeren in de digitale toekomst de kans om aanwezigheid van de bibliotheek in onze maatschappij te waarborgen. Ik ben echter somberder over het dichten van de kloof binnen de openbare bibliotheek. Vooral bestuurders zitten zoals gezegd vast in een oud stramien – en zolang bij die groep geen digitale awareness ontstaat zijn de openbare bibliotheken verloren.

Read More

Posted by on nov 14, 2012

OpenBibliotheken.nl en DeBibliotheek slaan handen ineen

OpenBibliotheken.nl en DeBibliotheek slaan handen ineen

De initiatieven OpenBibliotheken en online vraagbeantwoorder DeBibliotheek slaan de handen ineen en zullen vanaf heden onder de naam OpenBibliotheken functioneren. Beide springen namelijk in een leemte die door de officiële (openbare) bibliotheekorganisaties ongemoeid wordt gelaten: het toegang bieden tot informatie waarbij het principe van open access wordt gehanteerd. Niet alleen het selecteren en beschikbaar maken van open digitale bronnen, maar ook het principe van vraagbeantwoording past wat ons betreft uitstekend binnen dit uitgangspunt.

Het manifest van OpenBibliotheken, gepubliceerd in april 2012, kan daarom uitstekend óók op DeBibliotheek worden toegepast. In het manifest werd iedere informatieprofessional in het publieke belang van open en vrije informatie opgeroepen om:

– zich beroepsmatig in te spannen voor de vrije uitwisseling van informatie in de ruimste zin van het woord (content);
– principes van open access, creative commons, open linked data en netneutraliteit in werk en vrije tijd zoveel mogelijk te bevorderen;
– gebruikers van hun diensten bij te staan in het zoeken naar en verkrijgen van informatie, daarbij waar mogelijk open vormen te gebruiken, en kennis daarover aan gebruikers over te dragen;
– op de hoogte te zijn van initiatieven van koepelorganisaties zoals de wereldbibliotheekfederatie IFLA en hieraan actief bij te dragen (zie http://www.ifla.org/en/copyright-tlib en http://www.ifla.org/en/node/5870);
– zo nodig georganiseerde acties te initiëren dan wel ondersteunen wanneer de vrijheid van informatievergaring, -verspreiding en meningsuiting in het geding zijn, en daarvoor gebruikers te mobiliseren.

OpenBibliotheken op Twitter:
Op Twitter zullen wij de twee vertrouwde Twitteraccounts blijven hanteren, maar daarbij wel bij beide het logo van OpenBibliotheken gaan voeren:
https://twitter.com/DeBibliotheek1
https://twitter.com/openbibliotheek

Maak informatie zo vrij mogelijk, en maak bibliotheken zo open mogelijk!

Jeroen de Boer
Esther Valent
Edwin Mijnsbergen
Joost Heessels

Over OpenBibliotheken:
Op Open Bibliotheken, een onafhankelijk initiatief van informatieprofessionals Jeroen de Boer en Edwin Mijnsbergen, kun je zoeken naar boeken, muziek, films en andere media, uit open bronnen die in de reguliere catalogi van openbare bibliotheken vaak niet worden ontsloten. Een overzicht van die bronnen is te vinden via http://openbibliotheken.nl/#bronnen.

Open Bibliotheken is geen initiatief van bestaande bibliotheekorganisaties, maar weet zich gesteund door bijna 200 vakgenoten, onder wie Michel Wesseling, voorzitter NVB, Frank Huysmans, hoogleraar bibliotheekwetenschap en Mark Deckers, Bibliothecaris van het Jaar 2011, die een petitie ondertekenden op http://jeroendeboer.net/petitie-internetvrijheid-en-bibliotheken-vob-acta.

OpenBibliotheken.nl is ook te vinden op:
Facebook: https://www.facebook.com/OpenBibliotheken
en Twitter: https://twitter.com/OpenBibliotheek, https://twitter.com/DeBibliotheek1

Over DeBibliotheek:
Ook DeBibliotheek is geen initiatief van bestaande bibliotheekorganisaties. Een aantal bibliothecarissen, werkzaam bij openbare bibliotheken en enkele bedrijfsbibliotheken, beantwoordt online vragen en gebruikt daarvoor reeds bestaande platforms. Initiatiefnemer van DeBibliotheek is Esther Valent.

Read More

Posted by on aug 8, 2012

Het was geweldig bij Bibliotheek Leeuwarden!

Het was geweldig bij Bibliotheek Leeuwarden!

In mijn geval was het vier maal is scheepsrecht. Zo vaak solliciteerde ik namelijk bij een bibliotheek voordat ik beet had. Na pogingen bij de Bibliotnetten Drenthe en Groningen en de bibliotheek Assen kreeg ik een telefoontje van m’n vader of ik onderstaande vacature ook had gezien. Het was de zomer van 2009 en ik was helemaal klaar met mijn toenmalige baan als beleidsmedewerker cultuur & sport bij een gemeente. Vooral in gesprekken met de bibliotheek aldaar (ik begeleidde vanuit de gemeente mede een nieuwbouwtraject, momenteel geresulteerd in een nominatie voor Beste Bibliotheek van het Jaar 2012) dacht ik vaak: “ik zou graag aan jullie kant van de tafel zitten“, vooral als het onderwerpen als mediawijsheid of innovatie betrof.

Ik keek dus al een tijdje om me heen en mijn eerste reactie op de vacaturetekst was: “die is van mij.” Bibliothéekwerk wilde ik graag, maar muzíekbibliotheekwerk was natuurlijk het walhalla. Na een oriënterend telefoongesprek, waarbij ik werd aangemoedigd vooral te solliciteren, schreef ik onderstaande brief, waarop ik (geluk!) werd uitgenodigd om te komen praten. De voorbereiding daarop deed ik tijdens de Dolomietenmarathon, waarbij ik ruimschoots de tijd had interne beleidsstukken, maar ook documenten als de Agenda voor de Toekomst tot me te nemen. Die laatste kende ik wel vanuit het beleidsmedewerkerschap, maar las hem nu toch met andere ogen.

Enfin, ik kreeg de baan (top!), diende m’n ontslag in bij de gemeente en ging op 1 september aan de slag in Leeuwarden. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik hier een geweldige tijd heb gehad. Ik kreeg de vrijheid om in te springen op zaken die ik van belang achtte voor de ontwikkeling van het bibliotheekwerk en besloot mede daarom ook, mogelijk dagelijks, te gaan bloggen. Alhoewel mijn functie coördinator muziekbibliotheek was begon mijn takenpakket echter veel breder te worden dan dat alleen. SocialMediaCaster, voortgekomen uit een projectgroep gaming, is daarvan een voorbeeld. Maar ook de Twitterboom, projecten met studenten van de Noordelijke Hogeschool, workshops online privacy of aanbevelingen inzake de inzet van social media vallen daarbinnen.

Wat de muziek betreft was er natuurlijk het dagelijkse reilen en zeilen, maar ook inzet voor de Vereniging van Muziekbibliotheken, de opzet van Muziekdingen en een recentelijk afgerond onderzoek naar de mogelijkheden van ontsluiting van publieke domein bladmuziek. En dan natuurlijk de, later we het maar werkgerelateerde vrije tijd noemen: waardevolle contacten op Twitter, onder andere uitmondend in Bierblio (Drinkebroeders met een missie) en natuurlijk OpenBibliotheken.

Dat mijn werkzaamheden vanwege een provinciale bezuiniging in Leeuwarden stoppen vind ik jammer, maar er komt een geweldig mooie uitdaging als Domeinspecialist Nieuwe Media bij Bibliotheekservice Fryslân voor in de plaats. Om mijn huidige directeur maar te parafraseren: ik hoop dat ik daar evenveel ruimte krijg om mezelf te ontplooien als hier, want dat voelde als een warm bad. Dank jullie wel, collega’s bij Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân!

Read More

Pin It on Pinterest