Pages Menu
Categories Menu

Posted by on nov 19, 2014 in Bibliotheek, FabLab, FryskLab, Innovatie, Maken, Onderwijs | 1 comment

BibliotheekInitiatiefPrijs 2014 voor FryskLab (Juryrapport)

BibliotheekInitiatiefPrijs 2014 voor FryskLab (Juryrapport)

Gisteren ontvingen collega’s Bertus Douwes, Aan Kootstra en ikzelf de BibliotheekInitiatiefPrijs 2014 voor FryskLab. Hieronder het juryrapport.

BIBLIOTHEEKINITIATIEFPRIJS 2014: FRYSKLAB, JEROEN DE BOER, BERTUS DOUWES EN AAN KOOTSTRA

Sinds vijf jaar reikt het Victorine van Schaickfonds een prijs uit aan een persoon die een bijzonder initiatief heeft genomen om het informatievak te helpen vernieuwen. Dit vanuit het besef dat het niet alleen publicaties zijn die de ontwikkeling van ons vak helpen vernieuwen, maar ook vernieuwingen in of van de praktijk.

Het bestuur van het fonds, tevens de jury van de prijs, moest een keuze maken uit tien inzendingen. Eén daarvan sprong er echt uit. In de openbare bibliotheken speelt al lang een discussie over de richting waarin het instituut zich moet bewegen. De keuze voor de ene of andere richting hangt samen met de missie van het instituut. Is dat het uitlenen van boeken ten behoeve van versterking van de leescultuur, dan wordt vernieuwing gezocht in innovaties in de uitleen. Denk aan digitale uitleen, zelfbediening, retailformules. Wordt de missie breder gedefinieerd, als het ondersteunen van persoonlijke ontwikkeling van individuen en groepen, dan is de boekenuitleen een van de middelen om dat doel te bereiken, maar zijn er (vele) andere denkbaar.

In de provincie Fryslân sluiten kinderen hun schoolloopbaan af op een lager niveau lager dan in Nederland als geheel en ligt het percentage uitvallers hoger. Traditioneel een regio die vakmanschap, bouwen en maken hoog in het vaandel heeft staan, dreigt mede door de ontvolking in het noorden op termijn een tekort aan geschoold vakpersoneel. Dit leidde tot het idee een mobiel fablab te verwezenlijken dat in de provincie bij de scholen langs kan gaan om kinderen kennis te laten maken en vertrouwd te laten worden met fenomenen als 3D-printen, lasercutten en dergelijke. Ook leren ze dat ze ontwerpen van anderen kunnen gebruiken, aanpassen, en ook hun eigen creaties met anderen kunnen delen binnen de ‘makersbeweging’.

De jury waardeert de aansluiting bij de Friese thema’s watertechnologie, duurzame energie en creatief vakmanschap met als langetermijndoel de versterking van het Friese midden- en kleinbedrijf. Daarnaast is hij onder de indruk van het educatieve programma dat erop is gericht het fablab-concept in andere bibliotheken in Nederland en daarbuiten onder te brengen, en de voortrekkersrol die Frysklab speelt in het structureren van kennisuitwisseling binnen de makersbeweging door middel van linked open data.

Dat het lab niet alleen in een lokale behoefte voorziet, is gebleken uit de interesse uit vele andere landen én uit het aanboren van financiële middelen bij diverse fondsen. Niet onvermeld mag blijven dat deze nieuwe rol van de bibliotheek niet bij iedereen op enthousiasme kan rekenen. Desondanks hebben initiatiefnemers en hun werkgever Bibliotheekservice Fryslân doorgezet en iets heel waardevols neergezet voor de provincie en het openbaar bibliotheekwerk. Daarom gaat de BibliotheekInitiatiefPrijs 2014 van het Victorine van Schaickfonds naar initiatiefnemer Jeroen de Boer en mede-initiatiefnemers Bertus Douwes en Aan Kootstra.

http://www.frysklab.nl

bibliotheekinitiatiefprijs2014 2 uitsnede

1 Comment

  1. Van harte gefeliciteerd mer deze welverdiende prijs!

Trackbacks/Pingbacks

  1. Library Labs para bibliotecarios, todo un reto - BiblogTecarios - […] KNVI, fue este precisamente  uno de los tres proyectos en el sector galardonado con el segundo premio por su…

Post a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Pin It on Pinterest

Share This