Pages Menu
Categories Menu

Posted by on dec 11, 2012 in Auteursrecht, Bibliotheek | 0 comments

Het #downloadverbod lijkt van de baan, maar aan de #bibliotheek heeft het niet gelegen

Het #downloadverbod lijkt van de baan, maar aan de #bibliotheek heeft het niet gelegen

Een kleine twee weken geleden leek het erop dat de besprekingen inzake het invoeren van een downloadverbod in Nederland nieuw leven ingeblazen werden. Ik vond het daarom belangrijk de bibliotheekwereld op deze aantasting van informatievrijheid en daarmee ons werk te wijzen en om een standpunt te vragen. In tegenstelling tot de petitie inzake netneutraliteit en de lauwe reactie daarop van de aangeschrevene leek het ons vruchtbaarder nu enkele directeuren rechtstreeks aan te schrijven. Hieronder die brief. Van de zes aangeschreven directeuren heeft één de moeite genomen te reageren. Is dat veelzeggend, of staat er nog iets op stapel?

Inmiddels lijkt het erop dat het downloadverbod alweer van tafel is, maar in de politiek weet je het nooit. Wat ons betreft mag de aandacht daarom allerminst verslappen, maar wat is de juiste manier om dit aandachtspunt op tafel te krijgen? Suggesties zijn ontzettend welkom!

Leeuwarden, 3 december 2012

Geachte collega’s,

Het zal u wellicht niet ontgaan zijn dat de discussie omtrent websiteblokkades en het downloadverbod door de Tweede Kamer nieuw leven is ingeblazen. Wij maken ons daar zorgen over. Nederland is wereldwijd één van de weinige landen waar het principe van netneutraliteit hoog in het vaandel staat, maar deze verworvenheid komt nu mogelijk onder druk te staan.

Dat de punten nu weer bespreekbaar zijn geworden lijkt voort te komen uit de kabinetsonderhandelingen. De PvdA was in haar verkiezingsprogramma namelijk glashelder:

De PvdA wil het internet vrijhouden. Daarom stemden we ook tegen het ACTA-verdrag. We gaan ons inspannen voor een moderner auteursrecht. Het sluit niet meer aan bij de gedigitaliseerde maatschappij. Repressieve maatregelen tegen burgers zijn geen oplossing. Geen downloadverbod, maar onderzoek naar nieuwe betaal- en distributiemodellen voor artiesten. Het stimuleren van cultuur gaat boven het vervolgen van gewone mensen. Het blokkeren van websites hoort daar dus niet bij. […] Permanente voorafgaande controle van of filtering van informatie op het internet is ontoelaatbaar.”

Inmiddels is uit enquêtes gebleken dat de Nederlandse internetgebruik in meerderheid tegen een downloadverbod is en liever kiest voor een thuiskopiehefing. Uit het zeer recente verleden is eveneens gebleken dat blokkades en verboden om internetgebruik te reguleren tot niets hebben geleid: https://www.bof.nl/2012/07/04/overwinning-op-acta-vraagt-om-politiek-doorpakken/

Wij hebben in dit kader enkele vragen aan u:

1. Bent u bekend met het wetsvoorstel? Zo nee, dan vindt u onder andere hier meer informatie:
http://tweakers.net/nieuws/85706/kabinet-kijkt-opnieuw-naar-downloadverbod.html
2. Wilt u inzake het wetsvoorstel een standpunt innemen, of dit samen met andere bibliotheekdirecteuren doen?
3. Bent u bereid dit tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VOB, 12 december a.s., ter sprake te brengen?
4. Bent u bereid de bibliotheek als een verbodsloze zone in te stellen, waarmee bibliotheken een signaal afgeven dat dit soort wet- en regelgeving indruist tegen vrije uitwisseling van informatie en daarmee dus ook de uitgangspunten van het bibliotheekwerk?

Met vriendelijke groet,

namens OpenBibliotheken,

Jeroen de Boer
Edwin Mijnsbergen

info@openbibliotheken.nl
www.openbibliotheken.nl

Post a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Pin It on Pinterest

Share This