Pages Menu
Categories Menu

Posted by on nov 3, 2011 in Bibliotheek, Innovatie, Muziek | 1 comment

Geen muziek in Visiedocument Digitale Bibliotheek

Met veel interesse las ik afgelopen week het Visiedocument Digitale Bibliotheek. Het stuk staat bol van de positieve intenties waarbij ik me graag aansluit. Maar waaraan het in ’t document het meest ontbreekt, getuige de zinsnede

De komende drie jaar concentreert de Bibliotheek haar innovatiekracht rond de thema’s taal en lezen, o.a. met nieuwe, opvallende toepassingen”,

is een visie op de penibele situatie van de muziekbibliotheken in Nederland. Want om maar met de deur in huis te vallen: veel daarvan hebben eenvoudigweg niet de mogelijkheid om met een driejarenplanning te werken.

Vanmorgen, in een telefoongesprek met Mark Deckers, schetste ik bijvoorbeeld de ontwikkelingen in Eindhoven (einde aan cd- en dvdcollectie), Assen (opdoeken muziekafdeling), Heerenveen (einde aan cd- en bladmuziekcollectie) en Arnhem (forse inkrimping na verhuizing naar spiksplinternieuwe locatie). In mijn eigen bibliotheek gaan we momenteel naar een overgangsfase, maar vaststaat dat het bereiken van het gewenste einddoel allerminst een gelopen race is. Niet dat we het niet willen, maar wel dat we nog niet beschikken over de digitale content voor onze gebruikers, bijvoorbeeld in de vorm van een streaming muziekdienst en daaraan gekoppelde diensten. Het is in dit geval teleurstellend en opmerkelijk dat er wat betreft die ontwikkeling met geen woord gerept wordt in het visiedocument. Tussen de regels door kan je een term als e-content weliswaar ook naar muziek toeschrijven, maar ik denk niet dat dat ooit een overweging van de commissie geweest is. Niet content, maar e-books lijken king.

En wat is dat jammer, want in een aantal gevallen worden er vanuit de muziekbibliotheekwereld initiatieven ondernomen die naadloos passen in de visie. Zo lijkt de gewenste aanpassing van de competentie-index volledig toegeschreven op de ontwikkeling van Muziekdingen, waarmee volgende week, dankzij financiële ondersteuning van het SIOB, van start wordt gegaan. Een veelbesproken onderwerp uit het visiedocument, curated content, zal hierin een uitermate belangrijke peiler zijn. En wat betreft het mobiliseren van innovatiekracht: de projecten streaming muziek en de publieke domein bladmuziekwidget zouden toch ook bij deze commissie bekend moeten zijn. Het Innovatielab wordt zelfs met name in het stuk genoemd.

Omdat ik er van uit ga dat dit een niet voorziene leemte is, wil ik de commissie hier graag op wijzen. Zij stelde immers de vraag:

Hoe kan de toekomstige openbare bibliotheek van waarde zijn voor zoveel mogelijk burgers. En welke (infra)structuren, content en mensen zijn daarvoor nodig?”

De plannen en mensen binnen de muziekbibliotheken zijn er. De goede voorbeelden van (commerciële) partners en partijen ook. Nu de content en technische implementatie voor bibliotheken nog. Maar dan moeten we wel met name worden genoemd.

1 Comment

 1. Inderdaad Jeroen als je over de digitale bibliotheek praat dan ligt het voor de hand dat muziek een centrale plaats zou innemen. Maar..
  Toen ik het visiedocument las zag ik een portret van de digitale bibliotheek alleen als educatieve instelling -- foto’s van scholieren/studenten de nadruk op lezen en taal enz.
  Muziek wordt in het bibliotheekwezen niet gezien voornamelijk als educatief maar recreatief. Vooral de cd/dvd collectie en in iets minder mate de bladmuziek.
  En daarom past het niet in het beeld geschetst hier door Joyce Sternheim. Zij ziet waarschijnlijk mogelijkheden voor subsidei voor de digitale alleen als je de educatieve aspecten benadrukt.
  En als we het hebben over een stremaing dienst voor muziek dan zijn we echt afhankelijk van de CDR. Zoals bekend willen ze, tenminste tot nu toe, zelf alles in eigen handen houden (vgl. Apple) en niet graag iets samen ontwikkelt met andere (bibliotheek) instanties.
  Kijk naar Digileen bijvoorbeeld.
  Gezien hun monopolie positie in Nederlandse bibliotheken is het mijns inziens niet mogelijk om een digitale muziekbibliotheek buiten Muziekweb op te zetten .
  Wat de bladmuziek betreft ligt de situatie anders. De bladmuziek past wel bij dit visiedocument vind ik en moet wel opgenomen worden. Een van de landelijke organsiaties bedriegd met opheffen zoals MCO, MCN en/of NMI zou hier een voortrekkersrol kunnen nemen
  Een interessante discussie!
  Hartelijke groet,
  Ian

Trackbacks/Pingbacks

 1. Muziekdingen, social media als instrument #hap7 #nvb11 at Muziek & de bibliotheek - [...] tijdens het NVB Congres, houd ik in de Happe.ning-track een verhaal over de Muziekdingen. Ik zal daarbij in het…

Post a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Pin It on Pinterest

Share This