Pages Menu
Categories Menu

Posted by on okt 14, 2010

Microsoft vreest OpenOffice

Microsoft vreest OpenOffice

Ars Technica plaatste vandaag een artikel, getiteld Microsoft posts video of customers criticizing OpenOffice, De video waaraan men refereert, zie ook hieronder, bevat verklaringen van OpenOffice-gebruikers die om uiteenlopende redenen terugkeerden naar Microsoft Office. Glyn Moody maakt wat mij betreft een juiste analyse van deze onvervalste FUD (het creëren van Fear, Uncertainty & Doubt)-actie:

You don’t compare a rival’s product with your own if it is not comparable. And you don’t make this kind of attack video unless you are really, really worried about the growing success of a competitor.

Just as it did in 1999 for GNU/Linux, Apache and Samba, the company has now clearly announced that OpenOffice.org is a serious rival to Microsoft Office, and should be seriously considered by anyone using the latter.”

De in de video aangehaalde verklaringen zeggen eigenlijk weinig anders dan dat OpenOffice geen Microsoft Office is. Daarnaast zou er sprake zijn van onwennigheid, gegevensverlies en een gebrek aan ondersteuning. De eerste twee verwijten kunnen keihard worden teruggekaatst, want het logische gevolg van het monopolie van Microsoft. Daarnaast zijn er minstens evenveel voorbeelden te vinden van testimonials die het tegendeel bewijzen. En qua ondersteuning: volgens mij valt dat wel mee, zeker nu ook grote automatiseerders open source serieus gaan nemen. Maar ja, dat doet Microsoft zelf ook al, want anders zouden ze niet al die moeite hebben gestoken in hun hartverwarmende videopleidooi.

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine

Read More

Posted by on mrt 19, 2010

23 dingen #8: online kantoortoepassingen

23 dingen #8: online kantoortoepassingen

Zelfs online kantoortoepassingen zullen die vreemde menselijke behoefte alles uit te willen printen niet volledig uit de wereld helpen. Het maakt immers niet uit of de server nu locaal of in een ver land opgesteld staat: via het web is alles bij de hand. Het online werken kan echter wel een bijdrage leveren aan het terugdringen van het maniakale uitprinten van notities, aantekeningen en verslagen. Door gezamenlijk online aan een document te werken is het immers geen noodzaak meer collega’s te voorzien van papieren exemplaren die, voorzien van krabbels, weer geretourneerd worden. 
Zelf ben ik een tevreden gebruiker van bijvoorbeeld Dropbox. Ik heb er bijvoorbeeld documenten opgeslagen die me altijd van pas kunnen komen, zoals kopieën van belangrijke persoonlijke documenten. Omdat ik ook de iPhone-app van Dropbox gebruik liggen ze daardoor altijd binnen handbereik. Het delen van mappen is met de autosyncfunctie is groot plezier, zowel voor werkdocumenten als het uitwisselen van muziek. Jammer genoeg is er nog geen koppeling met Google Docs, al las ik onlangs dat ik daarin niet de enige ben, dus dat is hoop ik een kwestie van tijd.
En nu Google Docs gevallen is: ook daarvan ben ik een enthousiast gebruiker. Zowel thuis als op het werk maak er vaker gebruik van dan de tekstverwerker op mijn computer. Zeker in vergelijk met de Windowsomgeving op de werkplek vind ik het gebruiksgemak van Google Docs groter, zowel qua look and feel als wat betreft het delen van documenten. En zolang MS Word niet op een normale wijze ODF en PDF ondersteunt blijft het in mijn ogen sowieso een inferieur (en buitensporig duur) product.
Read More

Posted by on feb 12, 2010

Bibliotheekdiensten & de Google-cloud

Bibliotheekdiensten & de Google-cloud

Het zal weinigen ontgaan zijn dat er een verschuiving plaatsvindt van desktopgerelateerde diensten naar aanbod op het web: de zogenaamde clouddiensten. Het aanbod van Google, de Apps, is daarbij een van de grote spelers. Het is interessant om te zien hoe Google deze diensten in Nederland nu, via een overeenkomst met Surf, aanbiedt aanbiedt voor gebruik binnen het onderwijs. Naast de voordelen die cloudcomputing eigen zijn (extern onderhoud & veilige opslag) is het sterkste argument te kiezen voor Google het feit dat zij open standaarden ondersteunt. Dit, vanzelfsprekend, in tegenstelling tot rivaal Micrsosoft, die met Azure ook clouddiensten levert.

Wat zou het toch mooi zijn wanneer ook bibliotheken deze diensten aan hun aanbod zouden kunnen toevoegen. Gezien de economische malaise zijn bezuinigingen vrijwel onvermijdelijk. Het kiezen voor afstoten van dure desktoplicenties en daarmee, in Googles geval, inherent kiezen voor open standaarden, lijkt mij daarmee een onweerstaanbaar alternatief. En mocht het volledig overstappen op de cloud in eerste instantie een brug te ver zijn, dan is altijd mogelijk eerst warm te draaien met de aanstaande cloudversie van Open Office.

Read More

Posted by on feb 7, 2010

OpenOffice in de bibliotheek

OpenOffice in de bibliotheek

Een korte rondgang op het web leert dat er meerdere bibliotheken zijn die de waarde van OpenOffice inzien. Bijvoorbeeld:

Openbare bibliotheek in Vancouver
Skokie Public Library
Birmingham Public Library
Minneapolis Public Library
Brown Public Library
Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen
Ubuntu op computers in Boom, België

En dan stuit je ineens ook op een eeuwenoude blogpost waarin een hartverwarmend pleidooi voor de omarming van open source-software door bibliotheken wordt gehouden.

Jammer om te moeten concluderen dat Nederlandse bibliotheken in de zoektocht geheel buiten beeld blijven. Je zou toch verwachten dat in een land met een zo hoge breedbandpenetratiegraad de acceptatie van open source-software veel hoger zou zijn. Des te meer een reden voor bibliotheken om hierin een stimulerende rol te spelen.

[update 8 februari 15:57: onderzoeksgegevens gebruikersonderzoek kantoorapplicaties in Europa.]
[update 8 februari 16:57: Has the Irresistible Rice of OpenOffice.org begun?

Read More

Posted by on feb 6, 2010

Pleidooi voor Open Document Format in de bibliotheek

Pleidooi voor Open Document Format in de bibliotheek

Afgelopen week bezocht ik de studiemiddag Open Source in de Informatievoorziening. Onderdeel van de algemene introductie was uitleg over het Actieplan Nederland Open in Verbinding (NOiV). Kern van het actieplan is dat (semi)overheidsinstellingen moeten voldoen aan de principe “pas toe of leg uit”. Dit moet resulteren in het toepassen van open standaarden of het uitleggen waarom dat niet mogelijk is. Eén van de bekendste toepassingen van het actieplan is dat de (rijks)overheid intern en extern communiceert met behulp van het Open Document Format. Deze zogenaamde open standaard heeft betrekking op tekstbestanden en wordt ondersteund door onder andere OpenOffice.org en Lotus Symphony. Ook de in populariteit toenemende cloudapplicaties als Googledocs ondersteunen ODF. Dit zijn, in tegenstelling tot het alom aanwezige Microsoft Word, gratis te gebruiken tekstverwerkingsprogramma’s. Uitgebreide Nederlandstalige informatie over gebruik en toepassing van het ODF staat op de site van de OpenDoc Society.

Tot mijn grote teleurstelling maken bibliotheken geen onderdeel uit van de instellingen waarop het actieplan betrekking heeft. En dat terwijl bibliotheken grotendeels afhankelijk zijn van overheidsfinanciering. Daarnaast staan bibliotheken van oudsher voor de vrije verspreiding van informatie. Het inherente karakter van een pakket als Microsoft Office staat hier recht tegenover. Ten eerste duur is het duur in het gebruik en ten tweede maakt het gebruik van een gesloten standaard (.doc of .docx). Deze geslotenheid staat vrije informatie-uitwisseling in de weg. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat nieuwe versies van Microsoft Word oude versies en hierin opgemaakte bestanden niet meer ondersteunen, mits het programma (tegen betaling) geupgrade wordt.

Het behoort mijns inziens tot de taak van bibliotheken haar gebruikers hierover te informeren en tevens het goede voorbeeld te geven. Dat betekent dat bibliotheken stoppen met geld uitgeven aan een pakket als Microsoft Office en een gratis alternatief aanbieden. Mijn ervaring bij een gemeente heeft geleerd dat dit nauwelijks tot problemen leidt. Daarnaast maken bibliotheken zich sterk voor het informeren over het sociale web. Peiler van het slagen van web 2.0 is het gebruik van open standaarden. In de informatievoorziening richting de klant behoort daarom het benoemen waarom deze standaarden onmisbaar zijn. Een stok achter de deur in de vorm van het Actieplan zou daarbij helpen. De VOB zou deze handschoen daarom moeten oppakken en toenadering zoeken tot het programmabureau NOiV.

Read More

Pin It on Pinterest