Pages Menu
Categories Menu

Posted by on feb 14, 2012

Presentatie BiBdag 2012: Muziekbiebs, gebruik social media als instrument

Vanochtend ben ik te gast in de Vlaamse kunststad Blankenberge om daar tijdens de BiBdag 2012 iets te vertellen over de inzet van social media en streaming muziekdiensten voor het muziekbibliotheekwerk. Onderstaand de presentatie die ik daarbij gebruik.

Read More

Posted by on jan 20, 2012

Blogpost #1.000 en er lijkt weinig veranderd

Blogpost #1.000 en er lijkt weinig veranderd

Kort nadat ik bij de Openbare Bibliotheek Leeuwarden aan de slag ging besloot ik actief te gaan bloggen. Het werk dat ik doe vind ik namelijk zo leuk en de instelling bibliotheek zo belangrijk dat ik een persoonlijke bijdrage daaraan zinvol achtte. Deze blogpost is de duizendste sinds ik op 9 november 2009 voor het eerst een bijdrage plaatste. En hoe ironisch, die post was getiteld Welke kansen biedt het dowloadverbod de bibliotheekwereld?.

Spotify was nog niet actief in Nederland, maar mijn idee is nog hetzelfde als toen: er liggen kansen. Maar dat vraagt wel om een open vizier en veranderingsgezindheid bij de heren en dames die erover gaan. We waren ver met Spotify, een aanbod lag op tafel, maar toch is besloten (door wie? ik weet het niet precies) hierop niet in te gaan. Wat mij betreft is het laatste woord daarover nog niet gesproken. De situatie voor muziekbibliotheken is namelijk nijpend en een jaar wachten op een volwassen streaming muziekdienst van de Centrale Discotheek lijkt me eenvoudigweg te lang. Dat nog even los van de vraag of het nodig is daarin zoveel energie te steken en deze niet liever te gebruiken collecties te koppelen.

Dat heilige huisjes daarmee niet blij zullen zijn lijkt me onoverkomelijk. Wanneer er echter wordt uitgegaan van een gezamenlijk belang en een overeenstemmende visie op de toekomst moet je eerlijk in de spiegel durven te kijken en onderkennen waar die toekomst ligt en waar onze gebruiker zich bevindt. Ik wil onze gebruikers echter iets aanbieden waar ik achter sta. Vandaar nog steeds dit pleidooi. Durf die stap te nemen.

Read More

Posted by on nov 20, 2010

Happening #5: “Bibliotheken moeten de Steve Jobs-tactiek volgen! Anarchie!”

Happening #5: “Bibliotheken moeten de Steve Jobs-tactiek volgen! Anarchie!”

Om maar met de deur in huis te vallen: ik heb gisteren een geweldige dag beleefd. Op Twitter de PVV als hashtag voorbijgestreefd en erg positieve reacties op het programma, de dagorganisatie (niet in de laatste plaats dankzij de geweldige technische ondersteuning) en de livestream. Nadat ik tijdens de voorlaatste Bibliotheek 2.0 Happening in Haarlem de toezegging deed de volgende de organiseren (#hap5 dus) moest ik daaraan vanzelfsprekend gevolg geven. Een man een man, een woord een woord. Na een tijdje rondgelopen te hebben met allerlei ideeën die naar mijn gevoel tegemoet zouden komen aan de bibliotheekwereld in brede zin was het Wilma van den Brink die me vroeg waarom ik niet iets met muziek ging doen. ‘Blijf dicht bij jezelf’ was denk ik wat ze daarmee wilde zeggen.

happening1

Zo gezegd, zo gedaan. Dat “iets met muziek doen” werd iets met streaming muziek. Omdat de ontwikkeling van het plaatsen van content in de cloud ook naar voren komt in muziekdiensten als Spotify leek het me een spannende vraag: wat doen bibliotheken hiermee en welke rol speelt de fysieke bibliotheek (nog)? Presentaties van twee streaming bibliotheekdiensten (bib.fm en MuziekWebLuister) illustreerden dat er wel degelijk beweging op dit vlak is. Ik had daarbij wel de indruk dat onze Vlaamse collega’s, vertegenwoordigd door Johan Mijs, verder zijn in hun denken over de rol van de fysieke bibliotheek. Mijs stelt dat de gidsrol van de bibliotheek van belang is: kwaliteitsvolle metadata, integratie met andere cultuurdragers en contextualiserende etalages. Tevens wordt er nagedacht over zaken als lokaal aanbod en erfgoed, de wens van een legaal alternatief, het dichten van de digitale kloof  en het produceren van meetbare en objectieve resultaten. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de opbouw van het systeem, dat  een breed en duurzaam platform is. Verwant daaraan is de vraag of er behoefte is aan gesubsidieerde cultuurspreiding op het web en of bibliotheken met een dienst als deze als mediapartner van culturele instellingen kunnen fungeren.

MuziekWebLuister van de Centrale Discotheek Rotterdam lijkt in dat opzicht minder met al deze vragen bezig. Bij hen staat de geweldige collectie op de voorgrond en er wordt ingestoken op het educatieve aspect daarvan. Wel dus heel veel prachtige achtergrondinfo en metatags (waarvan bib.fm overigens ook gebruikmaakt), maar slechts beperkt tot het gebruik binnen de bibliotheek. Wat ik opmerkelijk vond was de overtuiging dat er geen voordeel behaald kon worden met de inzet van externe kennis. Bijvoorbeeld op het gebied van recensies en artiestinfo zijn er genoeg partners te bedenken die graag een bijdrage aan de dienst zouden leveren. Ik kon er moeilijk de vinger achter krijgen hoe je, als je zo’n state of the art platform kunt neerzetten (en dat doen ze!), niet de kracht van crowdsourcing kent. Maar wat niet is kan nog komen.

De boodschap van Niels Aalberts en Gilles de Smit was glashelder: gewoon doen! Daarmee doelden zij op een dienst die gebruikers ook thuis en mobiel kunnen gebruiken. “Bibliotheken moeten de Steve Jobs-tactiek volgen! Anarchie!”, was het devies van Aalberts, die ervan overtuigd is dat bibliotheken ook hun digitale gebruiker voorop moeten stellen. Daarbij komt dat de taakstelling van bibliotheken als hoeders en verspreiders van cultuurgoed vast niet keihard aangepakt worden wanneer een ‘vrije’ bibliomuziekdienst succesvol blijkt. Aan het eind van de rit zullen ook de eigenaren van de muziek hiervan profiteren. De Smit zag bibliotheken als een logische partij waar het de curatorrol betrof. “Curation comes up when search stops working“, een citaat van Clay Shirky dat Gilles’ dienst 22Tracks ter harte neemt, sluit volgens hem naadloos aan op de rol die de muziekbibliothecaris speelt.

In de afsluitende paneldiscussie, uitstekend geleid door Tim Fierant, kwamen alle punten nog eens goed voor het voetlicht. Niels signaleerde dat persoonlijke klantenservice het wint van eenzijdig aanbod en dat bibliotheken dat kunnen. In dat opzicht legde hij de juiste link tussen digitale content en de fysieke bibliotheek. De bibliothecaris kent zijn klant en wanneer hij in diens advisering ook kan putten uit een brede digitale muziekcatalogus verbetert de dienstverlening slechts. In dat opzicht kent de aanwezigheid van een streaming service alleen maar winnaars.

Dank allen voor de geweldige dag en alle complimenten. Het kriebelt al een volgend evenement te organiseren!

Read More

Posted by on jul 3, 2010

Muziekwebluister klatert alleen binnen vier muren

Vanmorgen had ik het genoegen een bezoekje te mogen brengen aan de Centrale Discotheek Rotterdam (CDR). Ik bezocht ze in het bijzonder om de nieuwe streamingdienst MuziekWebLuister te bekijken. Hiermee wordt het volledige aanbod van de CDR streaming ter beschikking gesteld aan de bibliotheekbezoeker. Het was mooi om te zien dat al het materiaal door medewerkers letterlijk en figuurlijk uit het schap of archief wordt gehaald om te digitaliseren. Ook de invoer van gescande hoezen en vanzelfsprekend titelbeschrijvingen gebeurt door hen. Op een dag als vandaag niet anders te kwalificeren als monnikenwerk. Mij werd verteld dat het in de toekomst wellicht mogelijk is nieuwe aanwinsten middels een robot te digitaliseren, maar zover is het nog niet.

Bezoekers van mijn blog weten dat ik een enthousiast gebruiker van Spotify ben en daarnaast voorstander van opname van deze dienst in het bibliotheekaanbod. Dat is na mijn bezoek van vanochtend niet veranderd. Achilleshiel van MuziekWebLuister is wat mij betreft de beperking dat de dienst alleen binnen de vier muren van de bibliotheek te kunnen gebruiken. Luisteren naar muziek buiten de bibliotheek, ook digitaal, wordt namelijk gezien als een uitlening. Leg dat klanten maar eens uit.. De grondigheid van de titelbeschrijvingen en artiestinfo van MuziekWebLuister is echter van een hoger niveau dan dat van Spotify. Wat dat aangaat kunnen beide diensten van toegevoegde waarde voor elkaar zijn. Die mening werd door de mensen van de CDR met mij gedeeld, maar de wegen van de muziekindustrie lijken ondoorgrondelijk. Dat kan dus een probleem zijn. Maar ga eens na: welke aanbieder wil nu een klantenpotentieel van vier miljoen gebruikers en de ongelooflijke mooie en deels unieke catalogus van de CDR mislopen?

Read More

Posted by on mei 6, 2010

Spotify in de bibliotheek? Spotify in de bibliotheek!

Spotify in de bibliotheek? Spotify in de bibliotheek!

Als het aan mij ligt is het een retorische vraag, Spotify in de bibliotheek? De dienst wordt 18 mei in Nederland gelanceerd, waarmee de internationale rechtenbarriere eindelijk opgeheven lijkt. Bibliotheken zouden hun aanbod van streaming muziek gigantisch kunnen uitbreiden wanneer zij een samenwerking met Spotify aangaan. Zij zouden wat mij betreft een overeenkomst moeten sluiten waarmee zij voor haar leden een premiumaccount beschikbaar heeft. Omdat een relatief klein deel van de Spotify-gebruikers heeft gekozen voor deze betaalde variant kan de bibliotheek zich hiermee onderscheiden. En aangezien bibliotheken zich de taak hebben toegeeigend burgers de weg te wijzen in het digitale oerwoud behoort een introductie tot streaming muziekdiensten daar ook toe. Voor Spotify betekent het dat zij haar luisteraarspotentieel eenvoudig kan uitbreiden.

Het streamingaanbod zou zowel voor thuis- als bibliotheekgebruik beschikbaar moeten zijn. Ik zou het laatste prefereren, al was het alleen maar omdat het bibliotheken dwingt na te denken over het inrichten van prettige luisterplekken, wat weer aansluit bij het beleefconcept.  De Spotify-catalogus zou, waar nodig, aangevuld moeten worden met de gedigitaliseerde collectie van de Centrale Discotheek Rotterdam, of in ieder geval met verwijzingen naar het te lenen exemplaar. Datzelfde geldt voor de collecties bij de afzonderlijke bibliotheken. Een klant die luistert naar een bepaald album krijgt, mits toepasselijk,  informatie over waar het betreffende album te downloaden cq te lenen is. Via de Aquabrowsers functioneert dit overigens al waar het de collecties van locale bibliotheken en de CDR betreft, bijvoorbeeld bij mijn bibliotheek.

In technisch opzicht lijkt er dus geen blokkade te liggen. Het enige wat er zou moeten gebeuren is dat de bibliotheken met Spotify om tafel gaan om afspraken te maken. Een inkopper als het aan mij ligt, maar misschien ben ik wel naief.

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine

Read More

Pin It on Pinterest