Pages Menu
Categories Menu

Posted by on apr 1, 2012

Gesammtstatement: hét woord van #libcampnl12

Gisteren bezocht ik samen met collega Arjen de unconference LibCamp in het Amsterdamse Kohnstammhuis. Ruim 100 deelnemers uit allerlei geledingen van het bibliotheekwerk namen de moeite hier naartoe te komen, waarschijnlijk om zich te laten verrassen en inspireren.

De uitgebreide voorstelronde, waarbij iedereen aan het woord kwam en de verwachting voor de dag en, indien gewenst, een voorstel voor een sessie te doen, resulteerde in een kleine twintig themabijeenkomsten. De eerste sessie waarbij ik aanschoof was getiteld Ontdekken van informatie in de bibliotheek (Discovery). Onderwerpen die hier ter sprake kwamen waren onder meer de zin/onzin van een catalogus, vergelijkingen met Bol en LibraryThing. Het meest prominent was uiteindelijk toch het gesloten karakter van de huidige bibliotheeksystemen en de moeite koppelingen tussen voor elkaar vreemde eenden in de bijt te koppelen. Met andere woorden: everything is connected, maar biebsystemen niet.

De tweede sessie was voor mij de belangrijkste, De rol van de bibliotheek in het maatschappelijk debat. Dat hierbij maar weinig collega’s aanwezig waren bleek illustratief voor de conclusie die we trokken. De bibliotheekwereld kenmerkt zich door apathie waar het gaat om maatschappelijke thema’s. Collega Gonneke Wegner van Dok Delft deed voor mij de uitspraak van de dag: bibliotheken moeten een Gesammtstatement laten uitgaan. Ze deed dit binnen de discussie hoe we vanuit de bibliotheken een eenduidig afkeuren van ACTA richting de politiek laten horen. En daarnaast, zeker niet minder belangrijk, hoe we deze discussie voeren met onze gebruikers.

De derde sessie werd, geheel in de sfeer van een unconference, een geheel spontane. Samen met Michel Wesseling, Bruno Vermeeren en Robert de Jong probeerden we handen en voeten te geven aan de conclusie van de voorgaande sessie: hoe brengen we een standpunt van bibliotheken inzake ACTA binnen het maatschappelijk en politieke debat? Dit leidde tot een aantal heel concrete afspraken die we de komende dagen pogen te realiseren. Daar gaat u dus hopelijk meer van horen, het liefst in de vorm van het voornoemde Gesammtstatement.

De laatste sessie, Auteursrecht en open access, was voor mij vooral eentje om toe te horen, want vooral(snog) van toepassing op wetenschappelijke bibliotheken. Aan het einde van deze bijeenkomst werd nog wel ingezoomd op ons initiatief OpenBibliotheken.nl. Ik had de indruk dat het grotendeels op sympathie kon rekenen en dat was een prettige constatering.

De dag overziend kan ik slechts concluderen dat LibCamp een succesvol initiatief is waarvoor ik me bij deze alvast opgeeft voor de tweede editie. Hulde daarom voor de de organisatoren. Petje af!

Read More

Pin It on Pinterest