Pages Menu
Categories Menu

Posted by on apr 23, 2012

Enquete bibliotheek en ACTA: grootste bedreiging is vrije toegang tot online collecties

Enquete bibliotheek en ACTA: grootste bedreiging is vrije toegang tot online collecties

Deelnemers aan de petitie internetvrijheid en bibliotheken hebben wij onlangs gevraagd een enquete in te vullen. De uitkomsten daarvan zijn hieronder te bekijken. Opvallend is een aantal zaken. Ten eerste is er een vrij grote groep die behoefte heeft aan meer informatie over het onderwerp. Ten tweede wordt de mogelijke beperking tot de vrije toegang tot online collecties gezien als de grootste bedreiging van wetgeving als SOPA en ACTA. Daarnaast zouden bibliotheken zich volgens de deelnemers actiever moeten opstellen als pleitbezorger van internetvrijheid. Op de vraag of deelnemers daarin zelf een rol moeten vervullen komt geen eenduidig antwoord. Zij die aangaven hierin wel een persoonlijke verantwoordelijkheid te voelen haalt een aantal voorbeelden aan hoe dat eruit zou kunnen zien:

  1. “Ik schrijf soms over dit onderwerp”
  2. “Ik publiceer, verwerk het in gastcolleges en keynotes”
  3. “Met iedereen in discussie gaan over de gevolgen van deze ontwikkelingen”
  4. “Attenderen op de noodzaak van dit debat met klanten, medewerkers, uitgevers en andere partijen”
  5. “Ik heb nog geen echt beeld van mijn bijdrage, maar Nee antwoorden kan echt niet. Ik zou eventueel met een visueel oog kunnen kijken naar (een deel) van de materie met als doel het onderwerp dichter bij de kijker thuis te brengen. Enerzijds is het prachtig dat jullie je geroepen voelen dit onderwerp op te pakken; anderzijds ligt het risico op de loer dat mensen dan denken dat Jeroen en Edwin het al regelen (ook al willen jullie dit helemaal niet uitstralen!) Ergens moet er in de bibliotheken een stem opgaan dat het niet nodig is te wachten op de VOB’s maar dat ieder een bijdrage kan hebben. Misschien een visueel manifest, denk ik nu …”
Er lijkt dus nog genoeg te doen om de stem van bibliotheken in het debat veel krachtiger te laten klinken. Enigszins geruststellend daarbij is dat een aantal collega’s voor zichzelf een rol weggelegd ziet daaraan een bijdrage te leveren. Ik ben benieuwd waarnaar daat concreet gaat leiden.


Read More

Posted by on feb 23, 2012

Open brief VOB internetvrijheid en hoe verder?

Korte tijd geleden schreven we een brief aan de VOB. Daarin riepen we op tot een stellingname inzake de aantasting van internetvrijheid. Hierop werd gereageerd door Ab de Vries (waarmee we blij zijn), maar op de aard ervan hebben we veel aan te merken. De cruciale zinsnede uit de reactie is de volgende:

Auteursrechtelijke bescherming en vrije toegang tot informatie gaan hand in hand. Bibliotheken dragen daar medeverantwoordelijkheid voor. Om die reden hebben bibliotheken ook belang bij goede afspraken en regelgeving op het gebied van downloaden. Dat mag niet vergeten worden.

De ACTA ondertekening door de Europese commissie op 26 jan. j.l. betekent nog niet dat het een feit is. Het Europees Parlement zal er ook nog mee in moeten stemmen. Dat is nog geen gelopen race. Daarom stel ik me voor dat jullie met jullie vaardigheden op internet mee helpen om bewustzijn te creëren en het belang van bibliotheken in deze te versterken.”

Naar onze mening is een afwachtende houding juist datgene wat niet juist is. Het is nú de tijd om nog een rol van betekenis te spelen in dit debat. Blijkbaar is dit niet de gedachte bij de VOB en draagt zij dit stokje graag over aan ons en “onze vaardigheden op internet”. Dit stuit ons tegen de borst, maar maakt tegelijkertijd energie in ons los. En uitgaande van dat laatste gaan we daarom in ieder geval twee dingen doen om dan toch, met de woorden van Ab de Vries, te trachten “het belang van bibliotheken in deze te versterken”:

1. We geven de bibliotheek in het debat een gezicht door vanavond aanwezig te zijn bij het burgerinitiatief Steunfonds Open en Stabiel Internet (SOS Internet). Dit is een rechtstreeks antwoord op de constatering van Marleen Stikker van Waag Society (en eveneens één van de intiafneemsters van SOS Internet), die tijdens het NVB Congres in november 2011 aangaf dat bibliotheken onzichtbaar zijn op de momenten dat het erom gaat. Dit is zo’n moment.
2. We werken aan een website openbibliotheken.nl. Hierop zal een keur aan online content ontsloten worden die onder vuur komt te liggen wanneer verdragen als ACTA of Brein-webblokkades doorgang vinden. Tegelijkertijd ontsluiten wij op deze site bronnen waarnaar bibliotheken momenteel (nog) niet verwijzen.

Op deze manier hopen we een zinvolle bijdrage te leveren aan de discussie. Daarnaast vergroten we de zichtbaarheid van bibliotheken. Dat vinden wij namelijk hoognodig. Het moge tot slot duidelijk zijn dat we ondersteuning in wat voor zin dan ook zeer op prijs stellen. Dat kan, naast morele support, heel concreet zijn: zo zoeken we bijvoorbeeld een ontwikkelaar om openbibliotheken.nl site te realiseren.

Jeroen de Boer & Edwin Mijnsbergen

Read More

Pin It on Pinterest