Pages Menu
Categories Menu

Posted by on okt 25, 2011

En ook auto troeft streaming muziekbieb af?

En ook auto troeft streaming muziekbieb af?

Zo’n half jaar geleden schoof ik aan bij het Innovatielab Deventer en droeg twee projectvoorstellen aan: streaming muziek in de openbare bibliotheek en een widget die bladmuziek uit het publieke domein ontsluit. De laatste krijgt nu z’n beslag, maar de eerste heeft zich grotendeels aan mijn blikveld onttrokken. Dat is opmerkelijk, want we waren al een heel eind en konden rekenen op veel positieve bijval van collega’s. Nu het proces zich echter heeft verplaatst naar hogere echelons (want zo gaat dat dan) lijkt het stil.

Voorgaande korte beschouwing werd ingegeven door een bericht op Hypebot dat verwees naar een studie over de opmars van streaming audio in de auto. Aldus één van de onderzoekers:

Smart devices streaming music could end up being the largest threat to CDs and broadcast radio since the dawn of digital music.”

Uit het Amerikaanse onderzoek komt onder andere naar voren dat het aandeel van de cd als geluidsbron weliswaar nog groot is (53%), maar dalende (minus 4%). Devices als iPod Touch en smartphones komen eraan (29%, plus 9%), met in hun kielzog natuurlijk streaming muziekapps als Spotify en Grooveshark. Ik ben helemaal voor samenwerking met interne en externe partners, maar een combi met de automobielindustrie lijkt me iets te ver gezocht. Of is het ernstiger en heeft het getalm, ook nu providers streaming muziek in hun aanbod opnemen, al gezorgd voor een hopeloze achterstand?

Read More

Posted by on jun 16, 2011

Spotify in de bibliotheek? Spotify in de bibliotheek! (deel 2)

Spotify in de bibliotheek? Spotify in de bibliotheek! (deel 2)

Ruim een jaar geleden pende ik de blogpost Spotify in de bibliotheek? Spotify in de bibliotheek!. Het leek me namelijk zó voor de hand liggend: onze digitale muziekbehoefte laten verzorgen door een aanbieder die z’n rechtentechnische zaakjes op orde heeft. Bij roepen en bloggen is het echter niet gebleven. Onder meer via de Happening en niet in laatste plaats de samenwerking met het innovatielab zaten we gisteren met Spotify om tafel. Erop terugkijkend een positief en constructief overleg met realistische mogelijkheden. Zoals ik liet zien in de presentatie op de 23 Dingen Deel Dag vormen de componenten luisteren, delen, aanbevelen, apps, mashup/remix en zoeken het muziekbibliotheekwerk van de toekomst. Streaming aanbod is daarbij een vereiste en Spotify zou daarin een geweldige partner zijn. Het voorstel van hen zie ik daarom met uiterst veel belangstelling tegemoet. Wordt vervolgd.

Read More

Posted by on apr 6, 2011

De muziekbibliotheek van straks

De muziekbibliotheek van straks

De conclusie van Hebben muziekbibliotheken nog toekomst? is glashelder: jazeker, mits er veel verandert. Tegelijkertijd met mijn bijdrage aan het proces dat achter Mark’s blogpost schuilgaat, werkte ik voor mijn eigen bibliotheek aan een muziekbeleidsplan in bredere zin. 
Met het gegeven dat beide trajecten in de tijd mooi samenlopen ben ik erg blij, omdat ze op een aantal punten vanzelfsprekend sterke raakvlakken hebben. Ook ben ik blij dat er nu echt sprake lijkt te zijn van het credo geen woorden maar daden. Veel van de punten waarover ik in het nabije verleden iets geroepen en/of geschreven heb lijken namelijk op hun plek te vallen: Spotify in de bieb, online bladmuziek, hackersweekenden. En dat alles met één doel: de bibliotheek de context te laten zijn.

Hieronder het stuk dat de basis vormt voor de hernieuwde aanpak van de muziekbibliotheek in Leeuwarden. Vanzelfsprekend zullen niet alle voorstellen (ineens) ingevoerd worden, maar de lijn is duidelijk: inzet op digitaal (blad)muziekaanbod; de muziekbibliotheekmedewerker als (digitale) curator; intensieve samenwerking met locale partners.
Iedereen die zich geroepen voelt hierover iets te zeggen nodig ik graag uit. Op het document is de Creative Commons-licentie Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Nederland van toepassing. Zo kan iedereen er, hoop ik, wat beter van worden.

Read More

Pin It on Pinterest