Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Mei 25, 2011

Prullenbakdeling met Dumpster Drive

Waarom ook niet, een digitale kringloopwinkel, maar dan slechts met gratis items? Dumpster Drive maakt het mogelijk:

When we throw out physical trash, we know, at least on a subconscious level, that it often has the potential to be repurposed. Someone might rescue an abandoned book from a dumpster, or fall in love with the musical tastes of another through a discarded CD they find on the sidewalk. However, the drag-drop-delete process of deleting data from our computers prevents them from ever reaching others. Dumpster Drive makes your trash social within the context of your desktop, allowing you to dumpster dive through the discarded files of others.”

Vooralsnog alleen als Mac OSX-applicatie te downloaden, maar de software is open source waardoor versies voor andere platforms ontwikkeld kunnen worden.

bron: Boing Boing

Read More

Posted by on Mei 24, 2011

Landkaart van oorlog tegen de deelcultuur

Landkaart van oorlog tegen de deelcultuur

Af en toe vraag ik het me af: hoeveel kost dat nou, de gunst van zo’n Europese Commissie? En wanneer daalt het nu een keer in bij de industrie, en zij die hun oren daarnaar laten hangen, dat het een kansloze missie is? Delen hoort bij mensen, maak gebruik van die kennis in plaats van het de kop in te drukken. Een cultuur breken gaat namelijk niet zo gemakkelijk. Sterker nog, het is een misdaad.

bron: ReadWriteWeb

Read More

Posted by on Okt 2, 2010

Ach gut, de scouting..

Ach gut, de scouting..

Boy Scout Magazine Says Don’t Listen To Legally Burned CDs, As They’re Too Similar To Piracy luidt de titel van een artikel op Techdirt. Strekking van het stuk is dat het voor Amerikaanse scoutingleden (mag je dat nog padvinders noemen eigenlijk?) ethisch onjuist is aan bestandsuitwisseling te doen en naar illegale muziek te luisteren. Om het goede voorbeeld aan de jongelui te geven zouden ouders het zelfs moeten nalaten legaal gebrande cdr’s af te spelen. De kids zouden namelijk kunnen denken dat elke gebrande cd een illegale is en daarmee zou een verkeerd beeld geschetst worden.

So how can Scouters teach ethical behavior related to music downloading? One way: Set a good example. When you haul around Scouts in your car, for example, only play CDs that you’ve purchased. If you play CDs that you’ve burned–even if they’re legal–your Scouts may not recognize the difference between those and the pirated CDs friends have given them.”

Een extreme maatregel, die, mocht men consequent zijn, er ook toe zou moeten leiden dat liedjes zingen rond een kampvuur verboden zou moeten worden. Volgens de letter van de wet is het daarbij namelijk ook mogelijk de auteurswet te overtreden. En daarmee wil je je onwetende kind toch niet inlaten? Foei!

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine

Read More

Posted by on Sep 4, 2010

Hoe komt een piraterijbestrijder aan gebruikersgegevens?

Hoe komt een piraterijbestrijder aan gebruikersgegevens?

In een programma als uTorrent zijn alle gegevens die nodig zijn voor vervolging gewoon aanwezig.

Vooral de Amerikaanse piraterijbestrijders staan er om bekend gebruikers van filesharingtools als BitTorrent massaal aan te schrijven met het dwingende verzoek te stoppen met deze activiteiten. Een voorbeeld daarvan gaf ik bijvoorbeeld in Debbie Does Dallas had 113 illegale liefhebbers. Het enige wat nodig is om naam- en adresgegevens te achterhalen is zijn IP-adressen en providers. De wijze waarop die gegevens verzameld worden blijkt, in het geval van BitTorrent, kinderlijk eenvoudig. In onderstaande video heeft Andrew Norton, voorman van de Amerikaanse Pirate Party, inzichtelijk gemaakt hoe in een wijdverbreide torrentclient als uTorrent de benodigde gebruikersgegevens open en bloot aanwezig zijn. Norton stelt dan ook:

The best advice is probably just to be smart, and to think before you act. And remember, under ‘3-strikes’, this is all the evidence needed for a strike”,

In een post op zijn website, How Anti-P2P lawsuit evidence is collected, gaat hij nog wat verder in op de materie. Zijn conclusie is dat het opwerpen van een privacygordijn verduveld lastig is. Zelfs in het geval van bijvoorbeeld het gebruiken van anonimeertools als IPREDator of de inzet van seedboxes is het achterhalen van gegevens mogelijk. Omdat hiervoor over het algemeen betaald moet worden dienen er transactiegegevens aanwezig te zijn. En deze kunnen (deels) dienen als bewijs voor al dan niet onrechtmatige handelingen. Want voor alle duidelijkheid: het down- en uploaden van Ubuntu, zoals gedemonstreerd in de video, is natuurlijk volkomen legaal.

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine

Read More

Posted by on Sep 4, 2010

“Cultuur is belangrijker dan auteursrecht”

“Cultuur is belangrijker dan auteursrecht”

Mark Waid wil de kracht van het internet gebruiken om zijn werk te verspreiden.

De wereld van de comics is mij volkomen onbekend. De naam Mark Waid zei mij daarom ook helemaal niets. Het blijkt echter een grote meneer in de wereld van strips en het feit dat hij een keynote speech hield bij de uitreiking van de toonaangevende Harvey Awards (kende ik natuurlijk ook niet) geeft daarvan acte. Tijdens die toespraak deed hij de prikkelde uitspraak:

Culture is more important than copyright”,

wat aandacht opleverde van de redactie van Techdirt, resulterend in het artikel Comic Book Writer Mark Waid Defends Copying, Points To The Value Of The Public Domain. En toen was mijn aandacht natuurlijk getrokken.

Waid betoogt dat het huidige auteursrechtsysteem te rigide is. Volgens hem heeft er altijd een zeker evenwicht bestaan tussen het beschermen van auteursrecht en het behouden van cultuur & het publieke domein. De wijzer is nu echter doorgeslagen naar het zekerstellen van zoveel mogelijk inkomsten voor relatief weinig personen/partijen:

That copyright system, however imperfect, worked for centuries. It was a decent balance of copyright and culture–you were allowed to profit from your work during your lifetime, your heirs even got many years’ grace period afterwards, and then it all went back into the pool of public domain at some point long after you were dead. But for the past several decades, megacorporations have turned copyright into a perpetual revenue machine for them that will never end and never expire. That’s great for individual copyright holders who draft off of that momentum, but it’s lousy for culture. Worse, it’s led to a mindset among creators that the only acceptable reward for creativity is dollars and cents…

Het beschermen van de inkomstenstroom komt vooral in het nieuws door de aanpak van het bestandsuitwisseling op het internet. Waid stelt echter dat deze deelcultuur (hij noemt onder andere de onstuimige groei van sociale netwerken) iets is wat geaccepteerd moet worden, omdat het niet zal verdwijnen. Zijn suggestie is daarom ook delen te gebruiken als middel om werk te verspreiden. Aan de creativiteit om met ideeën te komen zal het wat hem betreft niet liggen:

We are the smartest, most creative medium in America. We put out ideas on a periodical basis bam, bam, bam. We don’t put out a screenplay every three years. We don’t invent a TV show every ten years. There are more ideas in one Wednesday in one comic shop than in three years of Hollywood. We’re notoriously bad businessmen, but we are unmatched for creativity and inventiveness, and there are ways to make filesharing work for us rather than cower in fear that it’s going to destroy us.”

En Waid weigert dezelfde fouten te maken als de muziek- en filmindustrie:

I don’t want to be afraid. I don’t want to enter my third decade of my career terrified that publishing’s going down the tubes when we have the power to affect it. In fact, we have the advantage of being able to watch how other media have mismanaged their attempts at digital for ten years and learn from their mistakes. We can–and we will–find ways to make the internet work for us and for the enrichment of culture.”

Die laatste zin verdient eigenlijk een plek op een mooi (digitaal) tegeltje. Maar los daarvan weigert Waid het te laten verworden tot een holle frase. Integendeel, hij wil zelf verschillende ideeën uitproberen om te zien hoe hij bijvoorbeeld het gebruik van BitTorrent in zijn voordeel kan laten werken. En geheel in het licht van de deelcultuur zal hij hiervan verslag doen op zijn website en elders online. Los van wat er uit komt verdient Waid al een grote pluim. Strijden met open vizier en niet gebaseerd op angst, maar met een positieve insteek. Hulde!

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine

Read More