Pages Menu
Categories Menu

Posted by on dec 11, 2012

Het #downloadverbod lijkt van de baan, maar aan de #bibliotheek heeft het niet gelegen

Het #downloadverbod lijkt van de baan, maar aan de #bibliotheek heeft het niet gelegen

Een kleine twee weken geleden leek het erop dat de besprekingen inzake het invoeren van een downloadverbod in Nederland nieuw leven ingeblazen werden. Ik vond het daarom belangrijk de bibliotheekwereld op deze aantasting van informatievrijheid en daarmee ons werk te wijzen en om een standpunt te vragen. In tegenstelling tot de petitie inzake netneutraliteit en de lauwe reactie daarop van de aangeschrevene leek het ons vruchtbaarder nu enkele directeuren rechtstreeks aan te schrijven. Hieronder die brief. Van de zes aangeschreven directeuren heeft één de moeite genomen te reageren. Is dat veelzeggend, of staat er nog iets op stapel?

Inmiddels lijkt het erop dat het downloadverbod alweer van tafel is, maar in de politiek weet je het nooit. Wat ons betreft mag de aandacht daarom allerminst verslappen, maar wat is de juiste manier om dit aandachtspunt op tafel te krijgen? Suggesties zijn ontzettend welkom!

Leeuwarden, 3 december 2012

Geachte collega’s,

Het zal u wellicht niet ontgaan zijn dat de discussie omtrent websiteblokkades en het downloadverbod door de Tweede Kamer nieuw leven is ingeblazen. Wij maken ons daar zorgen over. Nederland is wereldwijd één van de weinige landen waar het principe van netneutraliteit hoog in het vaandel staat, maar deze verworvenheid komt nu mogelijk onder druk te staan.

Dat de punten nu weer bespreekbaar zijn geworden lijkt voort te komen uit de kabinetsonderhandelingen. De PvdA was in haar verkiezingsprogramma namelijk glashelder:

De PvdA wil het internet vrijhouden. Daarom stemden we ook tegen het ACTA-verdrag. We gaan ons inspannen voor een moderner auteursrecht. Het sluit niet meer aan bij de gedigitaliseerde maatschappij. Repressieve maatregelen tegen burgers zijn geen oplossing. Geen downloadverbod, maar onderzoek naar nieuwe betaal- en distributiemodellen voor artiesten. Het stimuleren van cultuur gaat boven het vervolgen van gewone mensen. Het blokkeren van websites hoort daar dus niet bij. […] Permanente voorafgaande controle van of filtering van informatie op het internet is ontoelaatbaar.”

Inmiddels is uit enquêtes gebleken dat de Nederlandse internetgebruik in meerderheid tegen een downloadverbod is en liever kiest voor een thuiskopiehefing. Uit het zeer recente verleden is eveneens gebleken dat blokkades en verboden om internetgebruik te reguleren tot niets hebben geleid: https://www.bof.nl/2012/07/04/overwinning-op-acta-vraagt-om-politiek-doorpakken/

Wij hebben in dit kader enkele vragen aan u:

1. Bent u bekend met het wetsvoorstel? Zo nee, dan vindt u onder andere hier meer informatie:
http://tweakers.net/nieuws/85706/kabinet-kijkt-opnieuw-naar-downloadverbod.html
2. Wilt u inzake het wetsvoorstel een standpunt innemen, of dit samen met andere bibliotheekdirecteuren doen?
3. Bent u bereid dit tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VOB, 12 december a.s., ter sprake te brengen?
4. Bent u bereid de bibliotheek als een verbodsloze zone in te stellen, waarmee bibliotheken een signaal afgeven dat dit soort wet- en regelgeving indruist tegen vrije uitwisseling van informatie en daarmee dus ook de uitgangspunten van het bibliotheekwerk?

Met vriendelijke groet,

namens OpenBibliotheken,

Jeroen de Boer
Edwin Mijnsbergen

info@openbibliotheken.nl
www.openbibliotheken.nl

Read More

Posted by on mrt 17, 2012

This Week In Libraries over SOPA, ACTA en de bibliotheek #twilibs #vob

Van de week was ik te gast bij This Week In Libraries van Jaap van de Geer en Erik Boekesteijn. Gespreksonderwerp waren de (inter)nationale pogingen het internetgebruik in toenemende mate te reguleren en de eventuele gevolgen daarvan voor openbare bibliotheken. En dan vanzelfsprekend aandacht voor de onzichtbaarheden van bibliotheken in het debat en de oproep aan de VOB hierin verandering te brengen. Fijn dat het podium gegeven werd hierover met elkaar te discussiëren.

TWIL #64: Jeroen de Boer from Jaap van de Geer on Vimeo.

ACTA, SOPA & PIPA and what it all means for libraries.
We also talk about the position of the Dutch Library Association on these matters.

Read More

Posted by on jan 18, 2012

Open brief aan de VOB: de vrijheid van het internet ligt onder vuur

Wat is de rol van Nederlandse bibliotheken inzake de strijd om een vrij internet? Omdat wij een standpunt vanuit onze sector missen schreven wij onderstaande open brief aan de Vereniging van Openbare Bibliotheken.

Leeuwarden, 18 januari 2012

Aan de Vereniging van Openbare Bibliotheken
t.a.v. de directeur

Geachte heer De Vries,

De vrijheid van het internet ligt onder vuur. Onder druk van een goed georganiseerde entertainmentlobby worden wereldwijd politici aangezet tot het doorvoeren van wetsvoorstellen die enkel de belangen van uitgevers, platen- en filmmaatschappijen behartigen, maar fors inbreuk dreigen te maken op netneutraliteit (een vrij internet voor iedereen). Het is daarbij de bedoeling dat Internet Service Providers de rol van handhaver vervullen en zonder tussenkomst van een rechter websites blokkeren. Daarnaast wordt ook via gerechtelijke weg getracht websites die inbreuk maken op het auteursrecht offline te halen, of op een andere manier onbereikbaar te maken voor internetgebruikers. In Nederland bewandelt Stichting Brein, vaak met succes, deze laatste weg.

En langzamerhand komt regelgeving die het voorgaande tot doel heeft erg dichtbij: zo voltooit de Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) geleidelijk zijn ambtelijke en bestuurlijke weg in Europa. Dit kan resulteren in regelgeving die ook de vrijheid van Nederlandse internetgebruikers schade toebrengt. In de Verenigde Staten belopen de Stop Online Piracy Act (SOPA) en de Protect IP Act (PIPA) een vergelijkbare weg door het Congres en Huis van Afgevaardigden, maar kan ook voor ons consequenties hebben, omdat fundamentele wijzigingen aan de werking van het web onderdeel van de voorstellen uitmaken. En last but not least speelt in ons eigen land de Kamerdiscussie inzake het downloadverbod en de recente gerechtelijke blokkade van The Pirate Bay. Wat betreft het downloadverbod heeft de staatssecretaris, ondanks het ontbreken van een Kamermeerderheid, al aangegeven het verbod wel te willen doorvoeren.

Amerikaanse bibliotheekcollega’s hebben bij monde van de Library Copyright Alliance stelling genomen tegen in het bijzonder de wetsvoorstellen SOPA en PIPA. Het inperken van het begrip fair use en het tegelijkertijd aanhalen van de teugels wat betreft juridische aansprakelijkheid kan ertoe leiden dat bibliotheken of hun gebruikers in de ogen van auteursrechthebbenden een strafbaar feit plegen. Dit kan betrekking hebben op het gebruiken van content, maar ook de inzet van vrije software. Om zich uit te spreken tegen de voorstellen gaan onder andere Wikipedia (Engelstalige lemma’s) en het Internet Archive (‘s werelds grootste online bibliotheek) vandaag letterlijk en figuurlijk op zwart. Laatstgenoemde, in China al op een zwarte lijst van websites geplaatst, vreest dat er ook zo’n censuurlijst (blacklist) in de Verenigde Staten opgesteld gaat worden.

De vrijheid van het internet ligt zogezegd onder vuur. Aan een belangrijk begrip als netneutraliteit wordt getornd door een industrie die slechts eigen financiële belangen belangrijk vindt. Wij vinden dan ook dat Nederlandse bibliotheken, als verspreiders van het vrije woord- en informatie, in deze discussie hun stem zouden moeten laten horen. Wanneer wij onze rol inzake mediawijsheid als kernopdracht naar buiten brengen en stevig inzetten op de digitale bibliotheek lijkt dit ons een vanzelfsprekendheid. Is dit ook het standpunt van de Vereniging van Openbare Bibliotheken en kunnen wij verwachten dat zij dit kenbaar maakt richting de beleidsbepalers, maar ook richting alle anderen die op de één of andere manier betrokken zijn bij het bibliotheekwerk?

Wij hopen op uw reactie.

Hoogachtend,

Jeroen de Boer
Edwin Mijnsbergen

 

Read More

Posted by on dec 3, 2011

Colbert hekelt Stop Online Piracy Act (update)

Helemaal raak, het ontkrachten van de SOPA door Stephen Colbert. Ik ben benieuwd of Koefnoen ook het downloadverbod (mooi overzicht van Niels) van staatssecretaris Teeven onder handen gaat nemen.

[update]: tweede video met Danny Goldberg en Jonathan Zittrain

Read More

Posted by on mrt 14, 2010

XS4ALL neemt stelling tegen downloadverbod

XS4ALL neemt stelling tegen downloadverbod

 Internetprovider XS4ALL heeft gedetailleerd uiteengezet waarom zij het downloadverbod, zoals voorgesteld door de commissie Gerkens, een slecht idee vindt. De overheid kan volgens XS4ALL twee keuzes maken:

1. het beschermen van haar burgers door de entertainmentindustrie te dwingen een goed aanbod te ontwikkelen als antwoord op de nieuwe vraag

of;

2. zich opwerpen als beschermer van de verouderde businessmodellen van de entertainmentindustrie door het gedrag van consumenten te criminaliseren.

Omdat het erop lijkt dat de overheid neigt naar de tweede keuze en daartoe middelen inzet die volgens XS4ALL tornen aan burgerrecht als privacy roept zij de overheid op de entertainmentindustrie te verplichten haar businesmodellen aan te passen.

Voor het pleidooi past maar één kwalificatie: hulde!

Onderstaand het 32 pagina’s tellende document dat zij naar de commisie en de Tweede Kamer gestuurd heeft.

Betoog tegen downloadverbod (XS4ALL)

Read More

Pin It on Pinterest