Pages Menu
Categories Menu

Posted by on jun 23, 2014

Waar Sovjetcensuur toe leidde: Beatles luisteren op röntgenfoto-LP’s

Waar Sovjetcensuur toe leidde: Beatles luisteren op röntgenfoto-LP’s

Hiervan had ik nog nooit gehoord, maar wat een prachtig voorbeeld van het trachten te ontduiken van een systeem dat censuur propageert. Gedurende het Sovjet Unie van de jaren vijftig was het daarom bijvoorbeeld verboden te luisteren naar populaire Westerse pop en jazz. 

Muziekliefhebbers vonden echter een manier om illegal verkregen opnames te dupliceren op gebruikte röntgenfoto’s. Hiervoor werd een apparaat gebruikt waarmee bij fotowinkels geluidsansichtkaarten gemaakt werden. Na sluitingstijd vond hier de illegale productie van röntgen-LP’s plaats.

With the help of a special device, banned bootlegged jazz and rock ‘n’ roll records were “pressed” on thick radiographs salvaged from hospital waste bins and then cut into discs of 23-25 centimeters in diameter. “They would cut the X-ray into a crude circle with manicure scissors and use a cigarette to burn a hole,” says author Anya von Bremzen. “You’d have Elvis on the lungs, Duke Ellington on Aunt Masha’s brain scan — forbidden Western music captured on the interiors of Soviet citizens.

De opkomst van de bandrecorder maakte dat de röntgen-LP’s tegen de jaren zestig verdwenen. Best jammer eigenlijk, want ze zien er geweldig uit.

bron: Vinyl of the Day

x-ray2

xray5

xray3

xray4

xray

Read More

Posted by on jun 13, 2014

Wereldbank informeert naar het project FryskLab

Wereldbank informeert naar het project FryskLab

“Spam!” Dat was mijn eerste reactie toen gisteravond een mailtje van de Wereldbank binnenkwam. Gelukkig nam ik even de tijd om er toch wat beter naar te kijken en bleek dat het allesbehalve van ongewenste aard was.

At the World Bank we are looking into different maker spaces and how they could used to aid development. I came across FryskLab while browsing different projects. What a great idea! We would love to know more!

Vervolgens wordt een aantal vragen gesteld waarvoor ik rustig de tijd ga nemen om te beantwoorden. Het gaat dan bijvoorbeeld over de (toegangsvoorwaarden tot) activiteiten, kostenstructuur en, heel belangrijk, duurzaamheid en businessmodel.

Collega Bertus verwoordde gisteravond prachtig waarom we zo ontzettend blij zijn met deze aandacht en waarom we dit als Bibliotheek oppakken:

“De wetenschap dat je mensen op weg mag helpen om hun kennis en mogelijkheden te verbreden en dit te delen met anderen zodat deze ook die gelegenheid krijgen, dat is het heilige vuur en het balletje dat wereldwijd en in Fryslân moet gaan rollen.”

Wat een fijne wetenschap om het weekend mee in te gaan.

FryskLab bij de Culturele Zondagen in Utrecht.

FryskLab bij de Culturele Zondagen in Utrecht.

Read More

Posted by on jun 4, 2014

Minister Bussemaker over FryskLab: “Past goed in de vijf functies van de bibliotheek”

Minister Bussemaker over FryskLab: “Past goed in de vijf functies van de bibliotheek”

Uit het plenaire verslag van de behandeling Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen, oftewel de Bibliotheekwet:

De heer Rutte (VVD):
Ik hoor de minister heel gloedvol omschrijven wat voor mooie ontwikkelingen er al plaatsvinden binnen het bibliotheekwerk. Daarin zitten inderdaad ook allerhande functies op het gebied van cultuur, ontmoeting en debat. Een en ander vindt ook plaats. Er zijn zeker bibliotheken die dat doen. Echter, op het moment dat een bibliotheek de eerste drie functies die in de wet worden omschreven, te weten de educatieve functie, de literatuurfunctie, de leesbevordering en dergelijke keurig doet maar zich daarnaast bezighoudt met ontwikkelingen zoals FryskLab, met makerspaces waardoor er echt een nieuwe, innovatieve impuls wordt gegeven aan het bibliotheekwerk en er dus voor kiest om even niet aan cultuur te doen, blijft de vraag of dit volgens deze wet geen bibliotheek meer zou kunnen zijn. Dat is toch een ongewenste weg en dat zou uiteindelijk toch ook de ontwikkeling van de bibliotheek beperken in plaats van bevorderen?

Met als reactie van de minister:

Minister Bussemaker:
Ik geloof niet dat het stimuleren van alle initiatieven zoals het door u genoemde FryskLab ertoe zal leiden dat de bibliotheek in Friesland geen bibliotheek meer zou kunnen zijn. Het past heel wel in de vijf functies, met name in de functies van cultuur en ontmoeting. Voor zover ik begrijp, beheert het FryskLab de oude bibliotheek, waar jongeren leren om techniek en creativiteit te ontwikkelen. Daar ligt een nadrukkelijke relatie met cultuur en met het doel om jongeren kennis te laten maken met techniek. Ik vind dat heel erg interessant. Het past ook bij de omschrijving van ontmoeting. Andersom is het weer niet zo dat elke thematiek, zoals het interesseren van jongeren voor techniek en creativiteit, in de functie van een bibliotheek zou moeten vallen. Dat kan ook heel goed op een andere manier; daar liggen aanknopingspunten met het onderwijsbeleid en met het techniekpact. Dus past het voorbeeld van het FryskLab goed in de vijf functies van een bibliotheek. Die vijf functies zullen niet overal op elke locatie vorm moeten krijgen, maar op de een of andere manier zullen bij de bibliotheekorganisatie — in dit geval de Friese organisatie — die vijf functies vormvrij worden weergegeven.

We zijn heel erg blij dat de minister juist de combinatie met andere velden aanhaalt (Onderwijs en Techniekpact), omdat ons project is gestoeld op samenwerking met andere terreinen, zónder afbreuk te doen aan de bibliotheekcomponent. Een heel mooie stimulans voor de overleggen die we momenteel voeren om binnen deze gremia als bibliotheek en FryskLab zichtbaar te zijn.

 

Read More

Posted by on mei 30, 2014

Over Bibliotheek (Leeuwarden), bezuinigingen en lokale relevantie

Over Bibliotheek (Leeuwarden), bezuinigingen en lokale relevantie

Twee opeenvolgende nieuwsberichten op deze vrijdagochtend die, ondanks dat ze geografisch een wereld van elkaar verwijderd zijn, grote overlap met elkaar hebben: een ingezonden brief in de Leeuwarder Courant over bezuinigingen op de Bibliotheek Leeuwarden en een video over het belang van bibliotheken in New York. Lokale relevantie is het onderwerp dat ze delen.

De titel van de ingezonden brief laat niets aan onduidelijkheid over: Protesteer tegen sluiting bibliotheken (PDF). Dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan, signaleert ook de auteur:

En waarom blijft het luide protest tegen de sluiting van de filialen en het‘vleugellam’ maken van de Centrale Bibliotheek uit? Ik heb nog nergens drommen met spandoeken uitgedoste mensen kunnen ontwaren.

Wat tot nu toe is gebleken is dat vooral het publiek van de wijkvestiging Bilgaard op de bres springt. Dat is niet zo verwonderlijk, want deze vestiging staat veel meer dan de de hoofd- en andere wijkvestigingen, midden in de samenleving. Volgers van het meer progressieve bibliotheekbeleid weten het allang: bibliotheken moeten het hebben van dat wat er lokaal speelt. Het laatste wat je daarom zou moeten doen is het sluiten van je wijkvestigingen.

Ik ben er daarom van overtuigd dat het rumoer rond Bilgaard wel gaat toenemen. De Bilgaards van deze wereld zijn immers de plekken die het dichtst bij de doelgroepen staan waarvoor de bibliotheek zou moeten dienen. Én de plekken waar betrokken bibliotheekmedewerkers wijkbewoners helpen midden in de samenleving te staan en elke dag te kunnen leren. Zoals David Lankes het zo mooi zegt: bibliothecarissen zijn change agents. Ze begeleiden gebruikers van de bibliotheek hun weg te vinden in een veranderende wereld. En dat gaat dus niet alleen over cultuur en het uitlenen van populaire romans, tentoongesteld in een hippe retailomgeving. Het gaat, nu misschien meer dan ooit tevoren, over fundamentele veranderingen op het gebied van zorg, economie en technologie.

De gemeente Leeuwarden zou daarom initiatieven als de Volksuniversiteit moeten waarderen, evenals de Bibliotheek van 100 Talenten. De kracht van de uitvoering van dat soort programma’s is dat ze losstaan van fysieke locatie en 100% gaan om de inhoud. Beargumenteren dat de Volksuniversiteit geen bibliotheektaak zou zijn past perfect binnen het beeld van de bibliotheek als uitleenfabriek. Maar dat beeld, zo langzamerhand de nagel aan de bibliotheekdoodskist, moet écht naar het land der fabelen worden verwezen.

Waar de bibliotheek werkelijk over gaat vond ik schitterend verbeeld in de video over bibliotheekwerk in New Yorkse wijkvestigingen. De video gaat eigenlijk over iets heel eenvoudigs: de symbiose tussen bibliothecaris en gebruiker. Maker Jesse Hicks zegt:

“Before making this film, I understood libraries to be centers of information. But I quickly learned that they are cultural and educational centers as well. [...] What blew and still blows my mind is that the library system has taken on this mission of cultural enrichment outside of its doors for those who can’t make it to the building.”

Prachtig en uitermate inspirerend. En wat mij betreft een must-see voor iedereen die nauw betrokken is bij bibliotheken (en het bezuinigen erop).

Libraries Now – A Day in the Life from Well Exposed on Vimeo.

Afbeelding: Flickr

Read More

Posted by on mei 17, 2014

Een compliment van de Ierse Minister van Onderwijs voor FryskLab

Een compliment van de Ierse Minister van Onderwijs voor FryskLab

Het was een zaterdag van aangename verrassingen. Allereerst  bereikte me via Twitter vanmiddag berichten dat FryskLab besproken werd op de conferentie 3D Camp, georganiseerd door de Universiteit van Limerick, Ierland. De aanleiding hiervoor was een voordracht van Elmine Wijnia die daarin FryskLab noemde. Het leidde onder andere tot deze tweet.

In bovenstaande tweet zag ik ook de naam van Ciarán Cannon staan. Die zei me tot dat moment niets, maar het bleek de Ierse Minister van Onderwijs te zijn. Ok dan! Om hem wat Engelstalige informatie over ons project te geven stuurde ik hem de link naar het FryskLabartikel op Medium. Hij reageerde daarop als volgt. Wauw!

 

Read More

Posted by on mei 17, 2014

FryskLab Elements Open Product Design Challenge en Kennissessie FryskLab

FryskLab Elements Open Product Design Challenge en Kennissessie FryskLab

Wat een enerverende dag was het gisteren! Bij het Friesland College organiseerden we de Kennissessie FryskLab. Daar kondigden Bibliotheekservice Fryslân, Friesland College en Waterapplicatiecentrum officieel hun samenwerking aan met als doel het provinciaal op de kaart zetten van FabLab en digitale fabricage. Sprekers Jelmers Evers en Anne-Wil Lucas gaven presentaties over respectievelijk onderwijsvernieuwing en innovatie vanuit overheidsperspectief.

De echte toppers van de dag waren echter studenten van de opleidingen Mode & Design, Creatief Vakman, Bouw & Techniek, Life Sciences en Multimedia. Zij gingen ‘s morgens namelijk aan de slag met twee opdrachten van Vitens en Stichting Aangepast Lezen. In de formule van de FryskLab Elements Open Product Design Challenge doorliepen zij een reeks workshops. De hele groep begon, na de introductie, met de sessie Design by Tinkering: Paper Prototyping. Daarna gingen de ene helft aan de slag met business model design en de andere helft met FabLab prototyping. Na de pauze wisselden deze groepen en werden zij kritisch bevraagd door een groep ‘investeerders’. Dit moest leiden tot aanscherping van hun concept en idee, want de sessie werd afgesloten met een pitch voor de bezoekers van de Kennissessie.

Wat een toppers: Amber Witte, Tessa Hamstra, Femke Schaap, Jodecy Stern, Gwenda Attema, Linda Hooisma, Jorrit Bergsma, Mark van Es, Niels van Zwol, Shirley Beets, Haico Menger, Egbert Abbink, Harold Westerlaan, Jan Wiebe Riemersma, Johan Albert van Dongen, Arjen Boon, Hendrik Hemrica, Sjirk Kooistra, Niels Wildschut, Daan Spoelstra, Collin Zoet, Pall Ritter, Simon Overman, Amber Bakker, Lori Bosman, Anngere Brolsma, Femke van der Harst, Danielle Jaspers, Menno Thijssen, Anna Catharina Veldeman, Joeri Wassenaar, Patrick de Groot, Jelle van Onna en Ichmara Loek.

challenge3

Sprekers Jelmer Evers en Anne-Wil Lucas en de ondertekening van het samenwerkingsverband.

challenge1

De studenten aan het werk tijdens de challenge.

Untitled

De presentaties voor het publiek van de Kennissessie.

Read More