Pages Menu
Categories Menu

Posted by on nov 30, 2015

[Video] Over mediawijsheid en FryskLab

[Video] Over mediawijsheid en FryskLab

Afgelopen donderdag mocht ik in de talkshow Puur Noord van kabelzender Podium TV vertellen over mediawijsheid en hoe we daarmee omspringen binnen FryskLab. Prachtig dat het onderwerp aandacht krijgt binnen een mainstreamprogramma! Het gesprek begint bij minuut 09:03.

Read More

Posted by on nov 20, 2015

[Video] Mijn verhaal bij TEDxFryslân | The library as maker and information space

[Video] Mijn verhaal bij TEDxFryslân | The library as maker and information space

Op 17 september had ik de eer mijn verhaal te mogen vertellen bij TEDxFryslân. Gisteren werd de videoregistratie daarvan gepubliceerd op het Youtubekanaal TEDxTalks. De licht aangepaste tekst ervan plaatste ik eerder al op Medium: Setting up a Frisian library FabLab: a personal story.

Ik ben benieuwd naar jullie reacties!

Read More

Posted by on okt 11, 2015

Hoe engineers een Lexus bouwen met karton, lasercutter, lijm én hun handen

Hoe engineers een Lexus bouwen met karton, lasercutter, lijm én hun handen

Ambachtelijkheid ontmoet digitaal ontwerp. De Londense bedrijven LaserCut WORKS en Scales and Models werden door Lexus ingehuurd om een bestaand auto-ontwerp op ambachtelijke wijze na te maken. Als basis werden de oorspronkelijke digitale ontwerpen gebruikt, maar het construeren ervan gebeurde met de hand. Aldus Ruben Marcos van Scales and Models:

“There’s no technology that can yet put things together the way we do as humans.”

bron: Laughing Squid

Read More

Posted by on sep 24, 2015

Mooi moment: Sander Dekker lanceert Platform Maker Education

Mooi moment: Sander Dekker lanceert Platform Maker Education

Op woensdag 23 september 2015 gaf Staatssecretaris Sander Dekker van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op de markt van ScienceMakers 2015 het startsein voor het Platform Maker Education. Zie voor het persbericht hier.

In een vraaggesprek met een leerling vertelt de staatssecretaris dat hij €150.000 euro voor dit schooljaar beschikbaar stelt. Deze bijdrage is een resultaat van het Manifest Makersonderwijs en de daaruit voortkomende Motie Makersonderwijs van Anne Wil Lucas (VVD) en Tanja Jadnanansing (PvdA).

Het plan waarvoor de staatssecretaris geld beschikbaar stelt is geschreven door Karien Vermeulen (Waag Society), Arjan van der Meij (De Populier) en ikzelf. We gaan ook fungeren als kwartiermakers om het plan te gaan uitvoeren. Dit moet aankomend jaar onder meer resulteren in een aantal werkconferenties, het verrichten van onderzoek en het inventariseren & verbinden van al bestaande maakinitiatieven.

Voor mij persoonlijk is het érg bijzonder dat ook de openbare bibliotheken een rol spelen in het geheel. Het biedt wat mij betreft ongelooflijk mooie kansen om onszelf opnieuw te positioneren, zowel richting onderwijspartners als de invulling van het bibliotheekwerk op zich.

Zie hieronder voor het filmpje van dit vraaggesprek.

Read More

Posted by on sep 4, 2015

Boek Makerspaces in Libraries verschenen!

Boek Makerspaces in Libraries verschenen!

Afgelopen jaar werkte ik samen met mijn Amerikaanse collega Terri Willingham aan het boek Makerspaces in Libraries. Wij werden hiervoor benaderd door Ellyssa Kroski. Zij kwam op mijn spoor door een Skype-presentatie vanuit de FryskLab-truck die ik gaf voor Computers in Libraries (Washington, 2014). Ellyssa verzorgde voor uitgever Rowman & Littlefield de redactionele begeleiding van de reeks Library Technology Essentials waarvan ook ons boek deel uitmaakt.

Van de week is Makerspaces in Libraries uitgekomen en belandden ook een aantal exemplaren op mijn deurmat. Geweldig! Naar alle waarschijnlijkheid verzorgen Terri en ik begin oktober een webinar voor Library Journal. Daarnaast ben ik erin geïnteresseerd ook een Nederlandstalige versie te schrijven. Eventuele suggesties voor uitgevers zijn daarom van harte welkom.

En de eerste mooie recensie is al verschenen!

2015-09-01 08.40.39 HDR

2015-09-01 08.39.51 HDR

2015-09-01 08.41.45 HDR

2015-09-01 08.38.58 HDR

Read More

Posted by on aug 10, 2015

Over mediawijsheid en makerscultuur #bestebibliothecaris

Over mediawijsheid en makerscultuur #bestebibliothecaris

Voorafgaand aan de eerste editie van de Mediawijzer Netwerk Experience werd ik gevraagd een aantal vragen te beantwoorden. Onderstaand wat meer uitgewerkte versies daarvan, ook in het licht van de verkiezing van Beste Bibliothecaris van Nederland 2015. De thematiek bepaalt namelijk in ruime mate de dingen die mij momenteel in mijn werk bezighouden.

  1. Wat wordt het belangrijkste mediawijze thema van het komende decennium?

“Wat nu ook al het belangrijkste thema is: privacy. Maar niet alleen in waarschuwende zin. Een ander belangrijk thema is namelijk makerscultuur. Met gratis en open software en overwegend goedkope hardware zijn mensen in staat heel veel oplossingen voor zichzelf te bedenken én te realiseren. Dat betekent dat we ook in staat zijn systemen te maken die veiliger en meer ‘van ons’ zijn. Ik ben er een groot voorstander van een onderwerp als privacy te koppelen aan de kansen die makerscultuur biedt. Oplossingen voor het privacyprobleem komen daarmee ook binnen het bereik van de gebruikers zelf. Het is daarbij zaak te beginnen met bewustwording van wat alle technologie om ons heen betekent, waartoe zij in staat is, maar bovenal het ontwikkelen van technisch begrip. Hoe werkt de telefoon in mijn zak of de slimme energiemeter thuis?”

  1. En welke invloed zal dat hebben op de samenleving?

“Eerlijk gezegd is dat niet met zekerheid te stellen, maar kenners zijn het erover eens dat economische en daarmee andere systemen hierdoor gaan veranderen. In de Tegenlichtdocumentaire De Nieuwe Makers is dit mooi geïllustreerd. Wanneer consumenten niet alleen theoretisch, maar ook praktisch kennis opdoen en weten waar en met wie je aan de slag kunt zal de wereld stukje bij beetje veranderen.”

  1. Welke competenties moeten kinderen dan hebben?

“‘Als je niet kunt programmeren, loop je veel voordelen mis’, zegt Neelie Kroes. Openbare bibliotheken en het onderwijs kunnen een stimulerende leeromgeving zijn voor samenwerkend digitaal leren. Dat is waar het groeiende aantal FabLabs in Nederlandse bibliotheken nu al mee experimenteert. De openheid en speelsheid van de makerscultuur en het verlangen om te experimenteren brengt nieuwe perspectieven. De makersbenadering maakt dat iedereen hierdoor kan bijdragen aan de ontwikkeling van digitale geletterdheid. Iedereen kan namelijk samenwerken als hiervoor de juiste voorwaarden aanwezig zijn. Competenties zijn dus zelf kunnen doen, delen en samenwerken.”

Het satellietstation 'It Greate Ear' bij het Friese dorpje Burum, onder andere gebruikt door de AIVD.

Het satellietstation ‘It Greate Ear’ bij het Friese dorpje Burum, onder andere gebruikt door de AIVD.

  1. Hoe gaan jullie, als professional, daarop inspelen?

“Faciliteren, niets meer en niets minder. Bibliotheken hebben altijd een belangrijke rol gespeeld bij het toegankelijk maken van nieuwe technologische ontwikkelingen. Dat is nu niet anders. Binnen het project FryskLab willen we dat onder meer doen met MediawijzerMakers!, waarbij we mediacoaches laten kennismaken met de toolkit van Mozilla Webmaker en hen uitdagen hun eigen mediawijsheidaanbod te maken. Binnen het onderwijsaanbod van FryskLab komen leerlingen uit het PO, VO en MBO in aanraking met tools om te maken. Het is mooi om te zien dat het aantal Nederlandse bibliotheken dat in dit veld actief is toeneemt. In dat opzicht doen we precies waarvoor bibliotheken bedoeld zijn: mensen kennis laten opdoen over hoe de wereld in elkaar steekt.”

  1. Moeten we ons zorgen maken als alles in de toekomst via internet met elkaar is verbonden?

“Ja. Maar dat weegt niet op tegen de voordelen die het internet biedt. Voor de jonge generatie zit het delen van informatie in het DNA. Dit gaat in potentie veel verder dan het delen van informele persoonlijke gegevens, iets waarover we nu vaak terecht bezorgd zijn. Het gaat namelijk ook over het benutten van het web om waardevolle kennis met elkaar te delen en daarmee tot zinvolle resultaten te komen. In dat opzicht moeten we ons veel meer zorgen maken over de tegenbeweging die ontstaat vanuit het bedrijfsleven en de politiek om het delen aan banden te leggen.”

foto: It Greate Ear (het grote oor) bij het Friese dorpje Burum.

Read More

Pin It on Pinterest