Pages Menu
Categories Menu

Posted by on mrt 30, 2015

Nieuwe Encyclopedie van Fryslân: “Bij Wikipedia kan iedereen die pagina’s schrijven’’

Nieuwe Encyclopedie van Fryslân: “Bij Wikipedia kan iedereen die pagina’s schrijven’’

In de zaterdageditie van de Leeuwarder Courant viel m’n oog op een artikel over de Nieuwe Encyclopedie van Fryslân, waarbij het vooral de titel was die m’n lust tot lezen triggerde: Encyclopedie Fryslân nog niet digitaal (PDF)De hoofdredacteur van Bureau Varenius, Meindert Schroor, legt uit waarom:

Pas over een jaar of twee verschijnt een digitale versie, verwacht hij, ook om de verkoop van de papieren versie niet te dwarsbomen. ,,Er is enorme behoefte aan gestructureerde informatie, geschreven door erkende wetenschappers en gevat in een tastbare vorm. Bij Wikipedia kan iedereen die pagina’s schrijven.’’

Tot aan de laatste zin ga ik grotendeels mee met het verhaal van de hoofdredactie. Ik ben er bijvoorbeeld niet volledig van overtuigd of een digitale versie de verkoop van een papieren versie in de weg zit, maar dat is een keus van de uitgever en die heeft het volste recht een eigen verdienmodel te kiezen.

De laatste zin Bij Wikipedia kan iedereen die pagina’s schrijven, wat me een antwoord lijkt op de vraag of het publiek ook geen bijdrage aan de encyclopedie kan leveren, schiet me echter in het verkeerde keelgat. In feite is het een gigantische diskwalificatie van de bijdrage aan het publiek aan júist zaken als cultuurhistorisch erfgoed. In het bijzonder Wikipedia is daarvan het bekendste en wellicht ook beste voorbeeld. Het inmiddels volkomen geaccepteerde verschijnsel van crowdsourcing lijkt op de redactie van Bureau Varenius nog niet doorgedrongen. Een leestip voor hen daarom: Seven years after Nature, pilot study compares Wikipedia favorably to other encyclopedias in three languages.

Navraag bij Tresoar, betrokken bij het project, leerde dat De Nieuwe Encyclopedie van Fryslân tot stand komt met provinciale subsidie. Uitgangspunt was de totstandkoming van een papieren naslagwerk. In het licht van het grootschalige en eveneens provinciaal gesubsidieerde digitaliseringsproject van Fries erfgoed, het Deltaplan Digitalisering, vind ik het op z’n minst opmerkelijk dat de data van De Nieuwe Encyclopedie daarvoor niet gebruikt wordt. De kwaliteitsdata die door Schroor en zijn collega’s wordt verzameld lijkt me namelijk een grote meerwaarde voor het digitaal beschikbare Friese erfgoed.

Bij deze daarom een pleidooi om de verzamelde data in ieder geval beschikbaar te stellen voor het Deltaplan én het betrekken van het publiek daarbij. Ik denk dat de samenstellers van De Nieuwe Encyclopedie aangenaam verrast zullen zijn door de resultaten uit de (Fryske) crowd. Een daarmee zal Varenius, naar eigen zeggenhet meest veelzijdige onderzoeks- en publiciteitsbureau op het gebied van de geografie en de cultuurhistorie van Nederland“, goede sier mee kunnen maken. Misschien moeten Schroor en zijn collega’s eens in Zeeland gaan kijken?

Afbeelding: Dorpsgezicht van Weidum (Collectie Tresoar)

Read More

Posted by on mrt 13, 2015

Youtube doet moeilijk over fragment klassieke TED Talk Lawrence Lessig

Youtube doet moeilijk over fragment klassieke TED Talk Lawrence Lessig

Oh de ironie. Voor een presentatie over open leermiddelen gebruikte ik de iconische TED-voordracht van Creative Commons-grondlegger Lawrence Lessig: Laws that choke creativity. In dit relaas vertelt Lessig over de discrepantie tussen eigentijdse webcultuur en traditioneel auteursrecht.

Omdat ik een presentatie voor een groep leerkrachten voorbereidde knipte ik uit de TED-talk een fragment dat mijn verhaal goed ondersteunde en uploadde dat naar Youtube:

 

Daarbij kreeg ik de melding dat “de rechten hierover betwist werden“. Het betreft twee voorbeelden van remixes die Lessig aanhaalt waarbij auteursrechtelijk beschermde muziek wordt gebruikt. Omdat ik me daarbij niet zomaar wil neerleggen (dat zou betekenen dat ik zonder tegenstribbelen de video zou verwijderen) heb ik bezwaar aangetekend. Ik ben erg benieuwd waar dit toe gaat leiden.

Youtube ContentID

Afbeelding: Charles Mok via Compfight cc

Read More

Posted by on mrt 12, 2015

David Weinberger over de relevantie van bibliotheken

David Weinberger over de relevantie van bibliotheken

Wauw, wat een heerlijk ontnuchterende kijk van David Weinberger op de valkuilen én kansen voor bibliotheken:

“Facebook holds huge volumes of information about its users and their lives, but we have no equivalent for what libraries know. That is a huge hole in the internet, and it has at least two negative consequences. Firstly, as library information becomes harder to find, it becomes less relevant. Secondly, libraries themselves become marginalised. The culture that libraries represent becomes invisible on the internet, and the perceived value of libraries diminishes. This is a very real problem. Libraries can address it, but it will take a lot of effort.”

Lees hier vooral het volledige interview: Is there a library-sized hole in the internet?

Read More

Posted by on mrt 8, 2015

Weapon of Mass Instruction: Bibliobus? Bibliotank!

Weapon of Mass Instruction: Bibliobus? Bibliotank!

Eentje voor het bibliorariteitenkabinet. De Argentijnse kunstenaar Raul Lemessof bouwde een vehikel dat inwoners van Buenos Aires voorziet van boeken: de Arma de Instruccion Masiva (of het Weapon of Mass Instruction). Gebruikers van deze bibliotank hoeven slechts te beloven dat ze het boek lezen. Geen administratieve rompslomp als bibliotheepasjes en lidmaatschapsregistratie dus. Lemessof hoop op voldoende donaties om zijn aanbod op peil te houden.

bron: Laughing Squid

Read More

Posted by on mrt 5, 2015

Coen Country: Karakters uit films broeders Coen praten met elkaar

Coen Country: Karakters uit films broeders Coen praten met elkaar

Heel erg goed gedaan deze mashup getiteld Coen Country, mede omdat het gaat om de essentie van films van de broeders Coen:

“While other essays have assembled several recurring visual tropes: elevators, dogs, dream sequences, bathrooms etc., this essay has the characters talk to one another across the films so we can more clearly hear the Coens’ dominant concerns: identity, miscommunication and morality. Taken as a trinity, these elements indicate that the Coens’ true subject is the search for value in a random and amoral universe.”

bron: Laughing Squid

Read More

Posted by on feb 26, 2015

Meer blauw in de bieb!?

Meer blauw in de bieb!?

Vanmorgen viel mijn blik op een affiche met deze titel. Het bleek een CPNB-actie in het kader van de Maand van het Spannende Boek te zijn, gericht op politieverhalen in boeken.

Hartstikke leuk en aardig (echt), maar ik vind de titel zó ontzettend fout, want volledig in tegenstelling met de kernwaarde van de bibliotheek: de plek waar je vrij informatie komt halen en brengen. Het enige blauw binnen die omgeving is de bibliothecaris en niemand anders. Noem me een zeur, maar ik kan echt niet begrijpen wie dit zo bedacht heeft.

meer blauw in de bieb2

Read More