Pages Menu
Categories Menu

Posted by on okt 24, 2014

Thematisch browsen door Internet Archive met illustratiekaart

Thematisch browsen door Internet Archive met illustratiekaart

Ontwikkelaar Mario Klingemann ontwikkelde een andere manier om door de afbeeldingen uit de literatuurcollectie van het Internet Archive te grasduinen. Gebruikmakend van op thema’s gerangschikte illustraties maakte hij een kaart: The Internet Archive’s Map of Subjects.

This map offers an alternative way to browse the 2,619,833 images contained in the Internet Archive’s book collection. It shows 5500 different subjects which have been algorithmically arranged by their thematic relationships. The size of each link resembles the amount of images that are available for that topic. Clicking on a link will open the Flickr page containing all the pictures for that subject. Rolling over a link will highlight all the topics that have a direct link with the subject.

Inzoomend op het onderwerp Medicine leidt bijvoorbeeld tot het onderstaande doorklikbare resultaat. Mooi project als je ook eens visueel door een collectie wilt browsen. Én een mooi voorbeeld van het gebruiken van een dienst als Flickr.

bron: Flowing Data

 

Schermafdruk 2014-10-24 21.22.28

Schermafdruk 2014-10-24 21.22.38

Schermafdruk 2014-10-24 21.22.57

Schermafdruk 2014-10-24 21.23.13

 

 

Read More

Posted by on okt 23, 2014

Mooiste commentaar tijdens #ILI2014: “Je hebt me aan het denken gezet”

Mooiste commentaar tijdens #ILI2014: “Je hebt me aan het denken gezet”

Gisteravond laat keerde ik terug van de conferentie Internet Librarian International, jaarlijks georganiseerd in Londen. Tijdens het evenement mocht ik een verhaal vertellen over FryskLab. Daarnaast verzorgden collega’s Åke Nygren, Rasmus Fangel Vestergaard en ikzelf een onderdeel van de zogenaamde X Track, een zijprogramma waarin we de makerscultuur presenteerden. Dat gaat volgend jaar een positief staartje krijgen, de eerste zaadjes zijn geplant.

Ik kreeg een flink aantal goede reacties op mijn FryskLab-presentatie (zie onder), maar de mooiste vond ik toch wel degene die ik kreeg van een universiteitsbibliothecaris uit Haifa. Met haar praatte ik gisteren zeker een halfuur over de relatie tussen (academische) bibliotheken en makerscultuur. Ze bevroeg me scherp op mijn kijk op wat het voor haar situatie zou kunnen betekenen en stelde me fundamentele vragen over de vraag waar de verantwoordelijkheid van haar bibliotheek zou liggen, bijvoorbeeld in relatie tot universiteitsvakgroepen die ongetwijfeld al lang bezig zijn met maken en digitale fabricage.

Eigenlijk was dat ene gesprek, plaatsvindend aan het eind van het congres, het meest waardevolle moment. Ik vermoed dat het voor haar net zo geldt. Ze vertelde me dat er twee presentaties waren geweest die haar aan het denken hadden gezet: de keynote van Michael Edson (Smithsonian Institute) en de mijne. Eervol.

Read More

Posted by on okt 15, 2014

FryskLab als voorbeeld voor Zweedse bibliotheekinnovatie

FryskLab als voorbeeld voor Zweedse bibliotheekinnovatie

Zo hé, dit is wel heel erg mooi. Zweedse collega’s hebben FryskLab gebruikt als voorbeeld voor een eigen project en krijgen hiervoor een financiële bijdrage van de Zweedse Bibliotheek Associatie.

Vertaald uit het persbericht:

Met het project “Skaparbibblan“, naar voorbeeld van FryskLab, zet de Vaggeryds Bibliotheek een mobiel FabLab in om bibliotheekvestigingen mee te kunnen bezoeken, maar ziet het ook als een extensie om mensen te bereiken die verstoken zijn van bibliotheekvoorzieningen. 

Mooi om te zien dat het bezoek van Zweedse collega’s in het kader van een FOBID-studiereis, 19 maart jl., blijkbaar in goede aarde gevallen is. In het projectplan dat ik toegestuurd kreeg zie ik in ieder geval veel bekende elementen terugkomen. Prachtig!

Read More

Posted by on okt 8, 2014

Discussie Bibliotheek van de Toekomst bij KNAW

Discussie Bibliotheek van de Toekomst bij KNAW

Gistermiddag had ik het genoegen aanwezig te mogen zijn bij de bijeenkomst Bibliotheek van de Toekomst, georganiseerd door de Boekmanstichting bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Samen met een aantal bibliotheekbestuurders, wetenschappers en andere deskundigen discussieerden we over rol en functie van de bibliotheek, in het bijzonder inzoomend op het verschijnsel samenwerking. Hiervoor waren op voorhand vijf stellingen geformuleerd, waarvan door tijdsgebrek helaas de laatste twee eigenlijk niet aan bod kwamen:

1. Openbare bibliotheken kunnen alleen overleven als zij vruchtbare vormen van samenwerking vinden.
2. In krimp‐ en anticipeergebieden en in kleine gemeenten is samenwerking zelfs urgent.
3. De ervaringen van openbare bibliotheken kunnen als model dienen voor ontwikkelingen in de hele culturele sector.
4. Het overheidsbeleid moet een tweesporenbeleid worden waarin het huidige beleid voor reguliere instellingen wordt voorgezet, maar ook innovatie en jongeren worden gestimuleerd en gefaciliteerd.
5. Het systeem van prestatie‐eisen en kwantitatieve indicatoren botst met de veranderende praktijk van nieuwe verbintenissen tussen instellingen, overheden en de private sector.

Mijn persoonlijke samenvatting van de discussie (ingeleid door Frank Huysmans, Francine Houben en Paul Rutten) is dat samenwerking belangrijk is, maar erg afhangt van de locale omstandigheden en wordt belemmerd door het ‘boekige’ imago. De wens om niet alleen afhankelijk te zijn van cultuurgelden, onder andere benoemd door mij en Erna Winters, werd algemeen gedeeld, maar is eenvoudiger gezegd dan gedaan.

Dat de daarnaast spreekwoordelijke olifant in de kamer het sluimerende gebrek (lees: gevaar) aan ontbrekende competenties is werkt daarbij belemmerend. Wat als je wel wil, maar eigenlijk ook beseft dat het niet kan zonder pijnlijke beslissingen te nemen én dat je hiervoor toch ook ondersteuning van de vaak niet altijd inhoudelijk op de hoogte zijnde politiek of ambtelijk apparaat nodig hebt?

Veel te grote vraagstukken om in twee uur op te lossen natuurlijk. Dat signaleerde Boekman ook, wat hoogstwaarschijnlijk gaat leiden tot een vervolgbijeenkomst. KB-directeur Bas Savenije gaf de goegemeente mee dat uitgangspunt daarvan leidende maatschappelijke vragen moesten zijn. Dat klinkt als een schot voor open doel, maar gezien de bibliotheektraditie van aanbodsgericht denken en werken goed om te benoemen.

Een weerslag van de discussie gaat sowieso een plek krijgen in een editie van het Boekmantijdschrift met als onderwerp samenwerking in de bredere culturele sector.

Read More

Posted by on okt 7, 2014

“Bibliotheek en makerspace als platform”, zegt David Weinberger

“Bibliotheek en makerspace als platform”, zegt David Weinberger

Het is maar één zinnetje, maar misschien daardoor juist zo betekenisvol. David Weinberger geeft commentaar op mijn artikel Library as maker and information space op Medium:

Libraries and maker spaces as platforms

Dat in mijn ogen één van de grootste bibliotheekdenkers van deze tijd de moeite neemt commentaar op een stuk van mij te leveren is een ongelooflijke eer. Dat hij in één zin vat waar al onze inspanningen op gericht zijn is nog mooier.

Read More