Pages Menu
Categories Menu

Posted by on jan 5, 2012

Graag ook de bibliotheek in Spotify Platform

Met Spotify Platform heeft de populaire muziekdienst Spotify voor ogen een ecosysteem rond muziekcontent te creëren. Via een aantal koppelingsmogelijkheden wordt het voor ontwikkelaars mogelijk apps te maken die fungeren binnen Spotify én onbeperkt gebruik maken van de muziekcontent. Daarmee zet men de concurrentie op een flinke achterstand en geeft en passant een voorbeeld voor bibliotheken hoe inhoud en deskundigheid aan content gekoppeld wordt. Of moeten we het eerder zien als een waarschuwing?

Het streamingveld in Nederland
Het is een understament dat de Nederlandse markt voor digitale muziek in beweging is. Naast inmiddels bekende partijen als Spotify, iTunes en Grooveshark zijn sinds kort ook Deezer en Rara.com beschikbaar voor de Nederlandse gebruiker. Daarnaast mengen ook de bibliotheken zich in de strijd, zij het vooralsnog op bescheiden wijze. Het streaming aanbod van de Centrale Discotheek komt in 2012 gefaseerd beschikbaar voor bibliotheekvestigingen. Daarnaast wordt er met de platenmaatschappijen gepraat over het aanbieden van deze dienst voor thuisgebruik. Het roept echter de vraag op of de termijn die daarvoor staat (eind 2012) niet te laat is. Allereerst omdat gebruikers nu al een keuze maken waar zij hun digitale muzikale behoefte stillen. Dat maakt het weliswaar niet onmogelijk op een latere termijn een overstap te maken, maar wel lastig. Het transporteren van afspeellijsten, eigenlijk het enige wat een digitale dienst een persoonlijk karakter geeft, is namelijk nergens een optie. En ten tweede omdat de reeds bestaande diensten zich steeds verder ontwikkelen. Dat vraagt van een bibliotheekdienst dat deze minimaal aan de eisen zou moeten voldoen die de bestaande diensten tot standaard hebben verheven.

Tot voor kort was een dienst als Spotify niet meer dan een grote bak digitale muziek die op minimale wijze werd ontsloten. De zoekfunctie was beperkt en de luistertips weinig diepgaand. Daarin is op spectalulaire wijze verandering gekomen met de lancering van het Spotify Platform, 30 november jongstleden. Dit is een op Apple- en Facebook leest geschoeide structuur waarbij apps binnen de Spotify-app worden aangeboden na eerst door de ballotage gegaan te zijn. Spotify zelf heeft drie redenen aangeven waarom het ontwikkelen van een app interessant is: Ten eerste is het is de de eerste keer dat er ontwikkeld kan worden op een vrije muziekcatalogus met 15 miljoen nummers. Daarnaast biedt het mogelijkheden een merk onder de aandacht van meer dan tien miljoen actieve gebruikers te promoten. En tenslotte worden de apps geschreven in html, CSS en JavaScript en zijn daardoor niets anders dan een reguliere web-app met een voor ontwikkelaars laag complexiteitsniveau.

De apps
Bij de lancering van het platform werd al een aantal voorbeeldapps gepresenteerd. Voor de gebruiker zijn deze vooralsnog beschikbaar in een previewversie die hier te downloaden is. De apps geven een meer dan aardig beeld van wat er de gebruiker te wachten staat. Zo bieden Rolling Stone Magazine, The Guardian en Pitchfork recensies waarbij het lezen daarvan naar believen wordt gecombineerd met het beluisteren van de bijbehorende muziek. De recensenten van deze magazines vertolken hierbij dus in principe de rol van content curator, een rol die we ons als bibliotheken zo graag toeëigenen. De bekende muziekdienst Last.fm, al geruime tijd gekoppeld aan Spotify middels haar systeem dat de luistergeschiedenis bijhoudt (scrobbling), biedt nu binnen Spotify luisteradviezen en koppelingen naar andere artiesten en genres. Omdat de Spotifygebruiker binnen de app inlogt met het eigen Last.fm-account liggen de persoonlijke luistergeschiedenis en daarbij geaggregeerde adviezen voor het oprapen, vanzelfsprekend gekoppeld aan de muziek van Spotify. Dat het daarnaast al een tijdje mogelijk is muziek van je harde schijf in de Spotifybibliotheek op te nemen heft de beperking op dat er slechts uit het streaming aanbod geput kan worden. Ook dit eigen materiaal wordt door Last.fm geïndexeerd en gekoppeld aan adviezen. Daarmee wordt het erg eenvoudig gemaakt de suggesties die Spotify doet zoveel mogelijk op je muzieksmaak van toepassing te laten zijn.

Maar naast bedrijven kunnen ook individuele ontwikkelaars met de API aan de slag. Een aardig voorbeeld daarvan is de app CrowdJuke. Deze is weliswaar nog niet in Spotify opgenomen, maar maakt wel duidelijk wat individuele ontwikkelaars kunnen bewerkstelligen. CrowdJuke maakt het mogelijk de luistervoorkeuren van Facebookvrienden geautomatiseerd op te nemen in een playlist. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een concert of andere gebeurtenis waaraan gebruikers muziek koppelen. Alhoewel CrowdJuke zich nog in de conceptfase bevindt is de technologie om muziek aan gebruikersvoorkeuren te koppelen al gerealiseerd. Het enige wat ontbrak was de toegang tot volledige tracks en die mogelijkheid wordt middels Spotify Platform geboden.

Een andere interessante app is Moodagent, waarmee afspeellijstem worden samengesteld op basis van uiteenlopende gemoedstoestanden (sensueel, gevoelig, gelukkig en boos). Het werkt daarbij twee kanten op: er kan gekozen worden voor een automatische playlist die door Moodagent wordt gegenereerd, of de gebruiker dragt & dropt favoriete muziek (afzonderlijke nummers, maar ook volledige playlists) in de app, waarna er bijpassende muziek gezocht wordt. De afspeelvolgorde ervan kan je daarna desgewenst nog instellen met behulp van de gemoedstoestanden, die elk een eigen curve kennen (bijvoorbeeld met variatie in tempo of agressiviteit).

En de bibliotheek?
De radicale verbetering van Spotify, want daarvan kan je best spreken, is een waarschuwing voor de muziekdienst waarmee de Nederlandse bibliotheken eind 2012 voor de dag gaan komen en waarvoor momenteel onderhandelingen gaande zijn tussen Bibliotheek.nl en de grote platenmaatschappijen. De groeiende hoeveelheid Spotifygebruikers zal gedurende die periode alleen maar meer gewend raken aan de dienst, die alleen maar aan functionaliteit wint als de ontwikkeling van apps op stoom raakt. Het vaak gehoorde argument dat het Spotify, in tegenstelling tot Muziekweb, ontbreekt aan metadata en aanvullende content, is niet meer geldig. Vooral de toegevoegde functionaliteit van Last.fm is wat dat betreft waardevol. Omdat Spotify zo langzamerhand is uitgegroeid tot dé streamingdienst op de Nederlandse markt ben ik er een voorstander van ook als bibliotheken een app te ontwikkelen. Wat dat betreft wordt een volledig ander, maar wellicht veel vruchtbaarder pad belopen dan het geval was toen een half jaar geleden met Spotify werd gesproken over een samenwerking. We brengen de dienst namelijk niet naar de bibliotheekgebruiker (wat toen het plan was), maar bereiken in theorie alle Nederlandse Spotifygebruikers. De invulling van de app zou wat mij betreft in de categorie Rolling Stone en Pitchform moeten vallen: een inzet dus op curated content, waarbij muziekbibliotheekmedewerkers recensies en besprekingen beschikbaar maken. Dat daarnaast verder wordt gewerkt aan de thuisgebruikversie van Muzieweb vormt daarin geen enkele belemmering. Ik vraag me echter in alle eerlijkheid af of daarvan in grote getale gebruik gemaakt gaat worden. Persoonlijk heb ik mijn keuze al gemaakt.

**

dit artikel verscheen eerder in enigszins gewijzigde vorm op de website van Bibliotheekblad.

Read More

Posted by on jun 16, 2011

Spotify in de bibliotheek? Spotify in de bibliotheek! (deel 2)

Spotify in de bibliotheek? Spotify in de bibliotheek! (deel 2)

Ruim een jaar geleden pende ik de blogpost Spotify in de bibliotheek? Spotify in de bibliotheek!. Het leek me namelijk zó voor de hand liggend: onze digitale muziekbehoefte laten verzorgen door een aanbieder die z’n rechtentechnische zaakjes op orde heeft. Bij roepen en bloggen is het echter niet gebleven. Onder meer via de Happening en niet in laatste plaats de samenwerking met het innovatielab zaten we gisteren met Spotify om tafel. Erop terugkijkend een positief en constructief overleg met realistische mogelijkheden. Zoals ik liet zien in de presentatie op de 23 Dingen Deel Dag vormen de componenten luisteren, delen, aanbevelen, apps, mashup/remix en zoeken het muziekbibliotheekwerk van de toekomst. Streaming aanbod is daarbij een vereiste en Spotify zou daarin een geweldige partner zijn. Het voorstel van hen zie ik daarom met uiterst veel belangstelling tegemoet. Wordt vervolgd.

Read More

Posted by on mei 6, 2010

Spotify in de bibliotheek? Spotify in de bibliotheek!

Spotify in de bibliotheek? Spotify in de bibliotheek!

Als het aan mij ligt is het een retorische vraag, Spotify in de bibliotheek? De dienst wordt 18 mei in Nederland gelanceerd, waarmee de internationale rechtenbarriere eindelijk opgeheven lijkt. Bibliotheken zouden hun aanbod van streaming muziek gigantisch kunnen uitbreiden wanneer zij een samenwerking met Spotify aangaan. Zij zouden wat mij betreft een overeenkomst moeten sluiten waarmee zij voor haar leden een premiumaccount beschikbaar heeft. Omdat een relatief klein deel van de Spotify-gebruikers heeft gekozen voor deze betaalde variant kan de bibliotheek zich hiermee onderscheiden. En aangezien bibliotheken zich de taak hebben toegeeigend burgers de weg te wijzen in het digitale oerwoud behoort een introductie tot streaming muziekdiensten daar ook toe. Voor Spotify betekent het dat zij haar luisteraarspotentieel eenvoudig kan uitbreiden.

Het streamingaanbod zou zowel voor thuis- als bibliotheekgebruik beschikbaar moeten zijn. Ik zou het laatste prefereren, al was het alleen maar omdat het bibliotheken dwingt na te denken over het inrichten van prettige luisterplekken, wat weer aansluit bij het beleefconcept.  De Spotify-catalogus zou, waar nodig, aangevuld moeten worden met de gedigitaliseerde collectie van de Centrale Discotheek Rotterdam, of in ieder geval met verwijzingen naar het te lenen exemplaar. Datzelfde geldt voor de collecties bij de afzonderlijke bibliotheken. Een klant die luistert naar een bepaald album krijgt, mits toepasselijk,  informatie over waar het betreffende album te downloaden cq te lenen is. Via de Aquabrowsers functioneert dit overigens al waar het de collecties van locale bibliotheken en de CDR betreft, bijvoorbeeld bij mijn bibliotheek.

In technisch opzicht lijkt er dus geen blokkade te liggen. Het enige wat er zou moeten gebeuren is dat de bibliotheken met Spotify om tafel gaan om afspraken te maken. Een inkopper als het aan mij ligt, maar misschien ben ik wel naief.

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine

Read More

Posted by on feb 15, 2014

Bibliotheekwerk in transitie – 1. Van… Distributie Naar… Kennis maken

Bibliotheekwerk in transitie – 1. Van… Distributie Naar… Kennis maken

Het is iets dat we als bibliotheken tot in de puntjes beheersen: het logistieke systeem waarbij boeken en andere media van A naar B worden verplaatst middels transportbusjes (interbibliothecair leenverkeer, of IBL). Steeds meer begint echter de vraag te spelen of IBL wel iets is dat past bij deze tijd en eveneens of er inmiddels geen partijen actief zijn die dat logistieke proces nog beter beheersen dan wij (bijvoorbeeld omdat het hun core business is). Je kan dan twee dingen doen:
1. doorgaan met waar je mee bezig bent en trachten dat zoveel mogelijk efficiënter te maken, of
2. de fundamentele vraag stellen of een distributiesysteem als IBL iets is wat onlosmakelijk aan de bibliotheek verbonden is.

Van oudsher staan bibliotheken voor het toegang bieden tot kennis en informatie. IBL is het antwoord op de vraag boeken als belangrijke informatiedragers bij gebruikers terecht te laten komen. Maar het monopolie van het boek als voornaamste vehikel voor kennisoverdracht begint stukje bij beetje af te kalven. Het internet en online informatievoorziening worden steeds belangrijker en komen in toenemende mate in het domein van de traditionele bibliotheekgebruiker. Daaraan doen bibliotheken zelf mee, bijvoorbeeld met het ebookplatform, maar commerciële aanbieders zingen meer dan een stevig deuntje mee (denk aan Spotify of Netflix, of het aangekondige ebookplatform van enkele grote uitgevers).

Tegelijkertijd is internet een platform voor andere distributievormen. Bij Bibliotheekservice Fryslân starten we binnenkort met een project rondom printing on demand. Deze ontwikkeling van het ter plekke printen van digitale objecten is in feite een andere manifestatie van IBL, zij het dat beperkingen rondom auteursrecht een 100% uitwisseling van titels nog deels in de weg staan. Internet biedt het gebruikers ook de mogelijkheid zelf in de huid van producent te kruipen. Dat uit zich in online markplaatsen voor fysiek gemaakte ambachtelijke producten (Etsy bijvoorbeeld), maar ook in webomgevingen waar digitale ontwerpen (al dan niet tegen betaling) beschikbaar worden gemaakt. Voorbeelden daarvan zijn Thingiverse of de website Instructables. Deze laatste twee zijn manifestaties van de maker movement, een beweging die is gebouwd op het fundament van digitale fabricage, gekoppeld aan een heilig geloof in de gedachte dat dit delen is gestoeld op open principes.

Het interessante aan de Thingiverse’s van deze wereld is dat distributie en maken/productie hand in hand gaan. Ook verdwijnt langzamerhand het onderscheid tussen gebruiker en maker, in die zin dat een gebruiker ook zelf producent kan worden. Geheel online is dat verschijnsel al veel langer zichtbaar, denk bijvoorbeeld aan Youtube, maar het interessante is dat het nu weer tastbaar wordt in het fysieke domein. Enerzijds door fysieke producten, anderzijds door de behoefte te leren van en samen te werken met mensen van vlees en bloed. En, heel belangrijk, om gebruik te kunnen maken van middelen om zelf te kunnen produceren, ook als je daar zelf de mogelijkheid niet toe hebt.

In dat laatste hebben bibliotheken altijd proberen te voorzien, natuurlijk met boeken, maar ook met computers en toegang tot het internet. Het begrip kennis maken is echter ook bij uitstek van toepassing op makerspaces/FabLabs. Het credo van ons project FryskLab luidt niet voor niets: Het kennis maken en delen van de toekomst. De rol die wij daarbij vanuit de bibliotheek innemen is die van facilitator, zowel op het vlak van fysieke mogelijkheden (machines, gereedschappen etc.),  maar we willen ook (samen met anderen) invulling geven aan scholing en ondersteuning.

In het geval van FryskLab voorzien we ook in onze eigen distributie van dat fysieke deel middels een bus, maar die keuze is het resultaat van een lokale afweging. Waar het om gaat is dat de bibliotheek haar gebruikers in staat stelt te kunnen maken en zo te kunnen bijdragen aan wat de bibliotheek biedt. Dat is een mooi bruggetje naar de veranderende rol van die gebruiker, dus morgen Bibliotheekwerk in transitie – 2. Van… Voor de gebruiker Naar… Door de gebruiker

Wil je ook je licht laten schijnen over Bibliotheekwerk in transitie? Voeg je bijdrage dan toe aan dit publieke Google Doc

 

Afbeelding: StockMonkeys.com via Compfight cc

Read More

Posted by on jan 2, 2013

Sjef van Oekel in de bibliotheek

Sjef van Oekel in de bibliotheek

Uitvallend tegen een pinnige bibliothecaresse wordt de bibliotheek door Sjef van Oekel in allerlei soorten van daglicht gesteld:

“Wat krijgen we nou? Wat een praat! U mag blij zijn dat wij hier als drie beroemdheden uw muffe boekenstal met een bezoek treffen! Dat hoort bij ons vak: roem breekt wetten. Let op! Roem schept verplichtingen en wat al niet meer. Wij zitten daarom bij de boeken neer. Leren en studeren om te schitteren op de buis, maar eigenlijk zaten wij óók liever thuis!”

Deze heerlijke tracks staan op het album Van Oekel Live At Paradiso Enz.Read More

Pin It on Pinterest