Pages Menu
Categories Menu

Posted by on apr 23, 2012

Enquete bibliotheek en ACTA: grootste bedreiging is vrije toegang tot online collecties

Enquete bibliotheek en ACTA: grootste bedreiging is vrije toegang tot online collecties

Deelnemers aan de petitie internetvrijheid en bibliotheken hebben wij onlangs gevraagd een enquete in te vullen. De uitkomsten daarvan zijn hieronder te bekijken. Opvallend is een aantal zaken. Ten eerste is er een vrij grote groep die behoefte heeft aan meer informatie over het onderwerp. Ten tweede wordt de mogelijke beperking tot de vrije toegang tot online collecties gezien als de grootste bedreiging van wetgeving als SOPA en ACTA. Daarnaast zouden bibliotheken zich volgens de deelnemers actiever moeten opstellen als pleitbezorger van internetvrijheid. Op de vraag of deelnemers daarin zelf een rol moeten vervullen komt geen eenduidig antwoord. Zij die aangaven hierin wel een persoonlijke verantwoordelijkheid te voelen haalt een aantal voorbeelden aan hoe dat eruit zou kunnen zien:

  1. “Ik schrijf soms over dit onderwerp”
  2. “Ik publiceer, verwerk het in gastcolleges en keynotes”
  3. “Met iedereen in discussie gaan over de gevolgen van deze ontwikkelingen”
  4. “Attenderen op de noodzaak van dit debat met klanten, medewerkers, uitgevers en andere partijen”
  5. “Ik heb nog geen echt beeld van mijn bijdrage, maar Nee antwoorden kan echt niet. Ik zou eventueel met een visueel oog kunnen kijken naar (een deel) van de materie met als doel het onderwerp dichter bij de kijker thuis te brengen. Enerzijds is het prachtig dat jullie je geroepen voelen dit onderwerp op te pakken; anderzijds ligt het risico op de loer dat mensen dan denken dat Jeroen en Edwin het al regelen (ook al willen jullie dit helemaal niet uitstralen!) Ergens moet er in de bibliotheken een stem opgaan dat het niet nodig is te wachten op de VOB’s maar dat ieder een bijdrage kan hebben. Misschien een visueel manifest, denk ik nu …”
Er lijkt dus nog genoeg te doen om de stem van bibliotheken in het debat veel krachtiger te laten klinken. Enigszins geruststellend daarbij is dat een aantal collega’s voor zichzelf een rol weggelegd ziet daaraan een bijdrage te leveren. Ik ben benieuwd waarnaar daat concreet gaat leiden.


Read More

Posted by on apr 22, 2012

Muziekstijlen letterlijk en figuurlijk in kaart

Muziekstijlen letterlijk en figuurlijk in kaart

Paul Lamere ontwikkelde met zijn Map of Music Styles een erg mooie manier om meer dan 1.000 muziekstijlen in kaart te brengen. In een Google Maps-achtige omgeving is op intuïtieve wijze door een muzikaal landschap te navigeren. Na het aanklikken van een genre wordt een voor die stijl illustratief, maar wel wisselend, geluidsfragment afgespeeld. Lamere over de achtergrond van zijn webapp:

To build the app, I collected the top 2,000 or so terms via The Echo Nest API. For each term I calculated the most similar terms based upon artist overlap (for instance, the term ‘metal’ and ‘heavy metal’ are often applied to the same artists and so can be considered similar, where as ‘metal’ and ‘new age’ are rarely applied to the same artist and are, therefore, not similar).  To layout the graph I used  Gephi (Its like Photoshop for graphs)  and exported the graph to SVG.  After that it was just a bit of Javascript, HTML, and CSS to create the web page that will let you pan and zoom. When you click on a term, I fetch audio  that matches the style via the Echo Nest and 7Digital APIs.

bron: tweet van @digimuziek

Read More

Posted by on apr 21, 2012

Playmobil ziet piraatpoppetjes liefst niet als politieke uiting

Der Spiegel bericht over een verzoek van Playmobil aan de Duitse Piratenpartij om geen gebruik te maken van piratenpoppetjes van de fabrikant. Playmobil staat namelijk op het standpunt dat het politiek neutraal wil zijn. De Piratenpartij zette de poppetjes echter nooit zelf in als marketinginstrument. De keren dat Playmobilpiraatjes figureerden in persuitingen werd dat door de publicerende instanties zelf gedaan. Desaltniettemin vindt Matthias Schrade, voorzitter van de Duitse piraten, dat, wanneer producten eenmaal aangeschaft zijn, de maker ervan geen controle (meer) mag hebben over het gebruik ervan. Dat ziet Playmobil ook in en zal naar verluidt geen verdere stappen ondernemen.

Read More

Posted by on apr 20, 2012

Too Much Copyright

Hele aardig reportage over verlenging van auteursrechttermijnen en SOPA, met bijdragen van een MPAA-official, een rechtenprofessor en een internetondernemer.

bron: Boing Boing

Read More

Posted by on apr 18, 2012

De platencollectie van WFMU

Bij het maken van radio nemen we met Edge eigenlijk, zonder dat ooit uitgesproken te hebben, een voorbeeld aan de werkwijze van WFMU. Dit onafhankelijke radiostation uit New Jersey werkt volgens de freeform-methode, wat betekent dat de inhoud van het programma op geen enkele wijze is verbonden aan een format. Wanneer je vandaag dag de radio aanzet en met niets anders dan totaal doorgeslagen formats en ‘hits’ geconfronteerd wordt kan je je dat nauwelijks voorstellen, maar het kan écht. Onderstaande docu biedt een kijkje in de collectie van WFMU, bestaande uit zo’n 30.000 LP’s en eenzelfde hoeveelheid CD’s, waarbij vinyl het geprefereerde medium van de radiomakers is.

Read More

Pin It on Pinterest