Pages Menu
Categories Menu

Posted by on apr 11, 2010

Wat indien fair use tekorschiet?

Wat indien fair use tekorschiet?

Het toepassen van het fair use-beginsel binnen de Amerikaanse auteursrechtwetgeving vindt plaats wanneer een rechter het belang van vrijheid van meningsuiting hoger inschat dan het auteursrecht. In zo’n geval is het dan mogelijk hierop in principe inbreuk te maken. Situaties waarbinnen fair use kan worden toegepast zijn bijvoorbeeld citaten in kritieken & recensies, gebruik van auteursrechtelijk beschermd bronmateriaal in een parodie of quotes in nieuwsartikelen. Desondanks is het zo dat makers die gebruik willen maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal hier toch geregeld vanaf zien. Men wil of kan het risico namelijk niet lopen door de rechthebbende voor de rechter gedaagd te worden, omdat dit een kostbare aangelegenheid is. Techdirt berichtte dit weekend echter over een studie met als onderwerp Copyright Misuse Defense. Het bewust onjuist toepassen van het auteursrecht waaraan hier gerefereerd wordt heeft betrekking op rechthebbenden die gebruik van materiaal voorkomen, terwijl dat juridisch niet klopt. Dit bijvoorbeeld omdat er geen auteursrecht meer op werken rust, of omdat er door gebruikers beroep kan worden gedaan op fair use:

Copyright misuse has two deterrent features that will allow fair use as a practical right. First, a copyright holder’s misuse of its copyrights against anyone can be used to prove the defense of misuse. Second, once misuse is found, the copyright owner loses its ability to enforce its copyright against everyone, at least until the misuse is cured. Thus, by defining as copyright misuse the unjustified chilling of speech that some copyright holders perpetrate, the misuse defense will encourage important speech rights that are currently under-protected.

Alhoewel men eraan twijfelt of het beginsel van misuse defense in de wetgeving wordt opgenomen is het een aardig gedachtenexperiment en discussiepunt. In Nederland zijn we jammer genoeg nog niet zover, aangezien hier het fair use-begrip niet gebruikt wordt. Wij kennen het citaatrecht, maar vergeleken met fair use is dat beperkter van karakter.

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine

Read More

Posted by on apr 11, 2010

Jobs verdedigt Apple’s lock-in

Jobs verdedigt Apple’s lock-in

Apple-baas Steve Jobs heeft (waarbij er voor het gemak maar wordt uitgegaan dat het daadwerkelijk Jobs of een naaste collega was) gereageerd op het gesloten karakter van iPhone. Jobs verwijst naar argumenten op de website Daring Fireball om aan te geven dat niet iedereen het oneens is met het huidige Apple-beleid. Wat het echter des te meer duidelijk maakt is dat er slechts één partij in het bijzonder baat bij heeft. Apple zelf.

So from Apple’s perspective, changing the iPhone Developer Program License Agreement to prohibit the use of things like Flash CS5 and MonoTouch to create iPhone apps makes complete sense. I’m not saying you have to like this. I’m not arguing that it’s anything other than ruthless competitiveness. I’m not arguing (up to this point) that it benefits anyone other than Apple itself. I’m just arguing that it makes sense from Apple’s perspective — and it was Apple’s decision to make.

Het lijkt er hiermee op dat er op korte termijn geen verandering in de lock-in gaat komen. Spijtig. Of zoals Jaron Lanier het in You Are Not A Gadget verwoordt:

So while lock-in may be a gangster in the world of railroads, it is an absolute tyrant in the digital world

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine

Read More

Pin It on Pinterest